Artikler: Anmeldelser
Magtens mange skoler

Ingen introduktion

Skrevet af: Steen Sohn  
Offentliggjort: 15-10-2004
Chalmers Johnson: Blowback
Begrebet 'Blowback' er et udtryk anvendt af CIA og dækker over utilsigtede konsekvenser af en handling. I Chalmers Johnsons (CJ) optik vil det nærmere bestemt sige de utilsigtede konsekvenser af USA's udenrigspolitik i efterkrigstiden, hvor Johnsons hovedtese er, at USA kommer til at høste hvad det selv har sået. Formålet med bogen er at advare amerikanerne mod følgerne af den amerikanske udenrigspolitik og det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at bogen er skrevet inden 11. september 2001.
Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 15-09-2004
En anden verden er mulig, hvis ...

Er de stadigt voksende uligheder i verden en given ting? Er den liberalistiske verdensøkonomi egnet til at skabe en bedre verden? Har Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og WTO gjort livet bedre for de fattige? Er en anden verden overhovedet mulig? Nej, nej, nej og ja siger forfatteren Susan George.

Skrevet af: Susan George  
Offentliggjort: 15-08-2004
Hvad var ideen med velfærdssamfundet?
Hvad var ideen med velfærdssamfundet? Målet var at skabe en universel velfærdsstat med fuld beskæftigelse, materiel tryghed for alle og lige rettigheder og pligter for alle medborgere.
Skrevet af: Claus Bryld  
Offentliggjort: 15-05-2004
Skrevet af: Curt Sørensen  
Offentliggjort: 15-04-2004
Imperiet

Ingen introduktion

Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 15-03-2004
Fra mangel på arbejde til mangel på arbejdskraft.
Bogen har enkelte steder tilløb til interessante analyser ogproblemstillinger, men den er først og fremmest en kedsommeliggentagelse af påstanden om, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Ogsom det har været tilfældet i en række andre publikationer fra Fondenfokuseres der på, om det kan betale sig at arbejde ud fra denopfattelse, at jo højere dagpenge, jo mindre er lysten til at arbejde,og jo færre arbejdspladser vil der være. Påstanden er, at antallet afarbejdspladser i betydeligt omfang afhænger af dagpengenes størrelse.
Skrevet af: Frank Aaen  
Offentliggjort: 15-02-2004