Artikler: Anmeldelser
Muligheden for en kritik?

Ingen introduktion.

Skrevet af: Astrid Nonbo Andersen  
Offentliggjort: 03-12-2007
Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 01-10-2007
Fælleden – et levende og bæredygtigt alternativ i samfundsindretningen

Inden scenen sættes for en nærmere præsentation af "Fælleder i forandring" kan det givetvis være formålstjenligt at indkredse selve begrebet fælled.

I dette ærinde kommer antologien os allerede i møde ved i første omgang at fremføre begrebets etymologiske ophav: "Det danske ord fælled betyder oprindeligt den fælles jord, som henlå udyrket og brugtes som græsgang. Det kommer af det gamle danske navn fælath - fæ: "kvæg" og lath: "landområde"." (side 9). Nærmere bestemt defineres fælled i bogens indledning som " (...) ressourcer med oprindelig fri adgang samt at én aktørs udnyttelse kan nedsætte andre aktørers mulighed for det samme." (side 13).
Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 02-09-2007
Bush, Neokonomien og Dollaren
I hurtige stikord lyder anmeldelsen af Anders Lundkvists bog sådan her: Kort, letlæst og utroligt informativ! Og det er faktisk en betydelig præstation, når emnet er økonomi. En bog som man kun kan ønske vil blive læst bredt på venstrefløjen og som vil kunne blive det, fordi den også er overkommelig for de, der ikke har oceaner af tid til at boge den. I den forbindelse skal Anders Lundkvist også roses for de mange ordforklaringer af økonomiske fagtermer m.v. sidst i bogen, som gør den ganske anvendelig til et hurtigt grundkursus i økonomi for venstresnoede.
Skrevet af: Ulf V. Olsen  
Offentliggjort: 01-05-2007
Skrevet af: Óscar García Agustín  
Offentliggjort: 01-04-2007
Skrevet af: Tobias Abel  
Offentliggjort: 01-04-2007
Skrevet af: Jesper Jespersen  
Offentliggjort: 01-02-2007
Bogomtale: Nielsen, Peter (red.) “Økonomi og Samfund 2007”, Frydenlund 2006
Et nyt og tiltrængt initiativ er blevet realiseret med lektor Peter Nielsen fra Roskilde Universitetscenter som ankermand. Initiativet er nærmere bestemt lanceringen af en årbog, der har til hensigt at forholde sig kritisk til de logikker som styrer økonomi og samfund i vores tid. Samtidig søger årbogen at formidle sit budskab i en letforståelig form med sigte på den brede offentlighed for derved at skabe en platform for demokratisk debat om og stillingtagen til hævdvundne konventioner og etablerede sandheder om økonomi og samfund.
Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 01-02-2007
Krig som tjenesteydelse
Krig som tjenesteydelse. Private firmaer ødelægger demokratiet.
Rolf Uesseler: Krieg als Dienstleistung. Private Militärfirmen zerstören die Demokratie. Ch. Links Verlag (Berlin), 2006.
Skrevet af: Steen Sohn  
Offentliggjort: 15-06-2006
Robert Fisk, John Pilger, John Perkins
Robert Fisk: The Great War for Civilisation. / John Pilger: Tell me No Lies. Investigative Journalism and its Triumphs. / John Perkins: Confessions of an Economic Hit Man.
Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 15-06-2006
Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 31-03-2006
Skrevet af: Steen Sohn  
Offentliggjort: 14-02-2006
Velkommen til virkelighedens ørken

"Velkommen til virkelighedens ørken" af Slavoj Zizek er en særdeles perspektivrig og nyttig bog, der vedbliver med at være aktuel, idet verden til stadighed synes at blive kastet ud i blodige konflikter.

Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 16-09-2005
Hellig krig i Europa

Ingen introduktion

Skrevet af: Steen Sohn  
Offentliggjort: 15-06-2005
Velfærd på aktier

Ingen introduktion

Skrevet af: Jacob Sølvhøj  
Offentliggjort: 15-11-2004