Artikler: Artikler
Kommuneaftale for 2019: Fortsatte besparelser vil vedblive med at udmarve kommunal velfærd

Der er et voldsomt behov for en markant opjustering af de økonomiske rammer for kommunerne. Men økonomiaftalen mellem VLAK-regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 indfrier ikke dette. Tværtimod fortsættes den langsomme, snigende udmarvning af den kommunale velfærd.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 14-08-2018
Famlende opgør med ”3. Vej” strategien

Det har været to hårde år for socialdemokratierne i Europa. Flere store og traditionsrige socialdemokratier har lidt alvorlige nederlag ved parlamentsvalgene. Værst er det gået ud over den Hollandske, Franske og Tyske socialdemokrati. Men partierne i Østrig, Sverige og Italien er også under pres. Som forventet har det heller ikke skortet på trykket i dommedagsbasunernes ventiler – socialdemokratiernes tid er forbi, har det lydt fra både højrefløjen og venstrefløjen.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 14-08-2018
Den Californiske Ideologi

Denne artikel, som KritiskDebat nu, så vidt vides trykker første gang på dansk oversat af Niels Frølich, vakte, da den for tyve år siden blev offentliggjort, stort postyr. Nu, tyve år senere og med et internet, der er blevet koloniseret af erhvervslivets giganter og med afsløringen af, at disse giganters samarbejde med USA's spiontjenester, virker de centrale argumenter i teksten ikke helt så kontroversielle, som de gjorde, da de først blev fremsat. Alligevel er den vidt udbredte tro på et frigørende potentiale som værende indbygget i informationsteknologierne på trods af de ændrede historiske omstændigheder ikke forsvundet. Som dot-com-tilhængerne pralede med, beviste Det arabiske Forår i 2011 og Occupy-protesterne, at kommercielle platforme som Facebook og Twitter kan udnyttes til undergravende formål. For mængder af mennesker er den frigjorte fremtid stadigvæk made in the USA. Skønt Den californiske ideologi blev offentliggjort i det forrige århundrede, har dens analyse aldrig været mere relevant. Målet med artiklen var at udstille de mest iøjnespringende selvmodsigelser i den laissez-faire politik, der i dag stadigvæk forkyndes i nye forklædninger:

• Identifikationen af Silicon Valleys hi-tech neoliberalisme i 1990erne med 1960ernes hippie modkultur i San Francisco

• Påstanden om at internettet alene var skabt af heroiske iværksættere snarere end af kombination af initiativer fra offentlig, privat og interessegruppers side

• Den McLuhanske påstand om at medieteknologier og ikke menneskelige handlinger er historiens subjekt

• Hyldesten af internettet som virkeliggørelsen af et ’jeffersonsk demokrati’ uden ironisk sans for, at Thomas Jefferson var slaveejer

Egentligt drejer det sig om to artikler, nemlig ”Den californiske ideologi” fra 1995 og en efterfølger ”Cyberkommunismen – fra dot-com-kapitalisme til kybernetisk kommunisme” fra 1999 samt en aktualiserende introduktion, ”Minervas ugle flyver ud, når tusmørket sænker sig” fra 2015. KD har valgt i første omgang at bringe introduktionen og ”Den californiske ideologi”.

Skrevet af: Richard Barbrook  
Offentliggjort: 14-08-2018
Det europæiske arbejdsmarked – et skridt frem men to tilbage

Den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut – ETUI – udgiver årligt en rapport om tilstanden på det europæiske – eller rettere EU – arbejdsmarked. Set fra et fagligt og klassemæssigt synspunkt er også dette års rapport trist læsning.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 15-06-2018
Er Italien på vej ud af euroen?

Efter lang tids usikkerhed og forhandlinger lykkedes det så for anden gang koalitionen af Femstjerne-bevægelsen og Lega, at danne en italiensk regering under juraprofessoren Giuseppe Conte – denne gang uden præsident Sergio Mattarella nedlagde veto mod en eller flere på ministerlisten, som det skete under første forsøg, hvor præsidenten, som det er hans forfatningsmæssige ret, nedlagde veto mod den påtænkte finansminister, Paolo Savona.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 15-06-2018
Bevar roen og læs Gramsci

En kommenteret reportage fra en udstilling af originalerne til Antonio Gramscis Fængselsoptegnelser og et oplæg af arbejderhistorikeren Donald Sassoon på det italienske kulturinstitut i London, december 2017.

Skrevet af: Carsten Jensen  
Offentliggjort: 15-06-2018
Ortega sat på prøve

De nylige protester i Nicaragua begyndte som et svar på nedskæringsreformer. De har nu vokset sig til noget meget større.

Skrevet af: Courtney Desiree Morris  
Offentliggjort: 15-06-2018
Nicolás Maduras våde drøm og venstrefløjens mareridt

Den 1. maj i år gav det spanske dagblad El País spalteplads til Venezuelas præsident, hvor han beskriver den ideale fordring til landets demokrati. Det er smukt, men hans beskrivelser lider af en afgørende skavank. Drømmen om det ideale demokrati i Venezuela er som alle drømme ikke virkelighed, men Maduro hævder i sin beskrivelse, at det netop er sådan, den venezuelanske virkelighed ser ud.

Skrevet af: Poul Petersen  
Offentliggjort: 15-06-2018
To familier, som du gerne vil lære at kende

Formålet med dette indlæg er at anbefale to særdeles læseværdige bøger.

Skrevet af: Hans Aage  
Offentliggjort: 15-06-2018
Musketereden holdt. Kvittering – et massivt ja

Kritisk Debat har i artikler, kommentarer og ledere fulgt OK18 hele vejen igennem forløbet fra de indledende forpostfægtninger i december 2017 til slutspillet i april/maj måned 2018. Vi vil med denne artikel sætte et foreløbigt punktum for vores behandling af OK18.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-06-2018
Akademikere i kamp

Akademikerne er som faggruppe under pres, og prekære ansættelser, dårlige arbejdsvilkår og lønpres er dagligdag for mange. Erfaringerne fra OK18 viser imidlertid, at der er potentiale for en øget organisering af akademikere til kamp for ordnede forhold. Løsningen hedder bevidstgørelse, solidaritet og fælles front.

Skrevet af: Louise Margrethe Pedersen  
Offentliggjort: 15-06-2018
Statistik, etnicitet og racisme - Diversiteten og arbejderklassen som forsvandt.

Statistik kan bruges til at afdække forskelsbehandling og ulighed. Men kan også misbruges på det groveste til at klumpe mennesker sammen i grupper, som kan gøres til genstand for politiske indgreb og særlovgivning. Senest i grotesk form med indgrebene mod de såkaldte ”ghettoer og parallelsamfund”. Man taler om vestlige og ikke-vestlige mennesker, og dette er en opdeling som fjerner blikket fra det enkelte menneske du står over for. Det kan derfor bidrage til en afhumanisering som er ødelæggende for samfundet.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 15-06-2018
Enhedslisten går nationalismens ærinde i Catalonien

Hvad skal Enhedslisten i Sydeuropa i selskab med nationalistiske statsinstitutioner og rabiate separatister? Er det demokrati og ytringsfrihed, Enhedslisten står vagt om i den anden ende af EU? Vi har set nærmere på Enhedslistens våbenbrødre i en af Spaniens rigeste regioner.

Skrevet af: Sara Høyrup  
Offentliggjort: 15-06-2018
VLAK´s energiudspil: Sorte skattelettelser maskeret som grøn omstilling

Regeringens energiudspil er fodslæbende og uambitiøst i forhold til den grønne omstilling. På centrale punkter springer det over, hvor gærdet er lavest, og der vælges discount løsninger. Energiministeren undser sig tilmed ikke for at snyde på vægten på nogle punkter.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-06-2018
Den bureaukratiske socialisme

Det er ikke let at skitsere en struktur for socialismen og strategien, der fører os derhen. Det er lettere at beskrive konkrete små skridt, herfra hvor vi står. Den opgave har Enhedslistens folketingsgruppe løst med ”100 forslag til de første 100 dage”, hvis gruppen rådede over et flertal i Folketinget.

Skrevet af: Margit Kjeldgaard  
Offentliggjort: 15-06-2018