Artikler: Artikler
Apartheid i Sydafrika og den danske forbindelse.

Apartheid spionen Craig Williamson efterlod sig et spor af død og ødelæggelse. JyllandsPosten og TV2 har for nylig interviewet ham i Sydafrika, hvor han lever det gode liv medens de overlevende ofre endnu lever med smerten. Dette er en kommentar fra en anti apartheid aktivist som var politisk flygtning i Danmark medens dette foregik. Nu viser det sig at anti-apartheid bevægelsen i Europa var infiltreret og dansk bistand var med til at finansiere spionens forbrydelser.

Skrevet af: Prithiraj Dullay (Pritz)  
Offentliggjort: 16-12-2018
Hvad var det, der skete med venstrefløjen i Peru ?

Venstrefløjen i Peru befinder sig i skyggen af radikalismen og desorganiserede partidannelser, hvad der er med til at forklare, hvorfor man stort set ikke har taget del i Latinamerikas ”lyserøde bølge”.

Skrevet af: Maritza Paredes  
Offentliggjort: 16-12-2018
Portugal - fortsat samarbejde eller enegang?

Portugal skal til parlamentsvalg senest i oktober 2019. Siden 2015 har Socialistpartiet (PS) – de portugisiske socialdemokrater – regeret på baggrund af samarbejdsaftaler med Venstreblokken (BE) og med det portugisiske kommunistparti (PCP) og De grønne (der begge er samlet i Den demokratiske Enhedskoalition, CDU). . Der er næppe tvivl om, såfremt PS får flertal alen, vil man droppe samarbejdet med venstrefløjen, men hvis det ikke får flertal alene, hvad sker der så?

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 16-12-2018
Bolsonaros Vej Til Magten

Arbejderpartiets nederlag i anden runde af det brasilianske præsidentvalg 28.oktober i år indvarslede en ny periode ikke bare i brasiliansk politik og klassekamp, men indgår også i en generel drejning mod højre i Latinamerika. Artiklen bygger på det kildemateriale, der er anført i noterne.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 16-12-2018
En frygtindgydende historie: Bulgarien modsætter sig langt om længe EU

Det følgende er et overblik over en ny episode i den ubarmhjertige kamp mod de sociale rettigheder i Bulgarien. Jeg vil fokusere på den kuldsejlede reform af lastbilchaufførernes arbejdsforhold, da den er et sjældent eksempel på en tydelig internationalisering af det voldsomme udbytningsforhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, der er fremherskende i Bulgarien indenfor den internationale godstransportsektor.

Skrevet af: Jana Tsoneva  
Offentliggjort: 16-12-2018
Isolationsfængsling og menneskerettigheder En usædvanlig case eller Der kan være gode grunde til skærpet fængsel

Det begyndte med nye tal fra Kriminalforsorgen der viste at isolationsfængsling i en såkaldt strafcelle var steget kraftigt og i 2017 lå på godt 4000 tilfælde. Slemt, lød det fra flere sider, isolationsfængsling er helbredsnedbrydende, og Karin Verland og Elna Søndergaard fra Dignity – Dansk Institut mod Tortur - advarede om, at brug af strafcelle bryder med FN’s Torturkomite, mens andre mente at det muligvis var i strid med Menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Trine Bramsen, Socialdemokratiets retspolitiske ordfører, var enig i at det gælder om at få antallet af isolationsfængslinger ned, og hvordan får man så det? 

Skrevet af: Peter Søndergaard  
Offentliggjort: 16-12-2018
Antimperialisme og venstrefløjen 2018.

En antiimperialistisk position kan ikke udvikles uden at forstå kolonialismen og kapitalismen og hvordan den har formet verden. Kolonialismen fortsætter som nykolonialisme og antager nye former. Her fremsættes nogle teser om en venstreorienteret position.

Oplæg holdt på Antimperialisme Seminar i Enhedslisten, 16. juni 2018.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 16-12-2018
Socialismens Alternativomkostninger

Således lyder titlen på en rapport udsendt i oktober af præsident Donald Trumps Council of Economic Advisers (alternativomkostninger eller opportunity cost er de fordele, som man går glip af ved at afskære sig fra mulige alternativer), angiveligt fordi "socialisme gør comeback" i den politiske debat i USA, navnlig angående sundhedsvæsenet, og det så kraftigt, at man interessant nok har fundet anledning til at udsende en advarsel i forbindelse med midtvejsvalget.

Skrevet af: Hans Aage  
Offentliggjort: 16-12-2018
Moralske appeller er frugtesløse, når systemet er problemet

Forargelsen over finanssektoren vokser i disse måneder, og mange politikere appellerer til at finanssektoren må højne moralen. Men problemerne i finanssektoren handler ikke først og fremmest om moral. De handler om et mislykket og katastrofalt liberaliseringseksperiment gennemført gennem de sidste tre årtier. Enhedslisten fremlægger i december måned en omfattende plan for reformer af den danske finanssektor.

Skrevet af: Pelle Dragsted  
Offentliggjort: 16-12-2018
En Ny Sass-Doktrin

Henrik Sass Larsen har gennem tiderne lagt navn til mangt og meget. Blandt andet den såkaldte Sass-doktrin. Nu er Mette Frederiksen godt på vej til at formulere en ny version af denne doktrin. Denne gang handler det ikke kun om mindre indflydelse til de radikale. Nu handler det om mindre indflydelse på en række centrale områder til både de radikale, Enhedslisten, Alternativet og SF.

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 16-12-2018
Fattigdom og ulighed på fremmarch i konkurrencestaten

Den økonomiske ulighed ligger ikke højt i Danmark i international sammenligning. Dette skyldes Velfærdsstatens udvikling i sidste århundrede. Men efter år 2000 er Danmark til gengæld et af de lande, hvor indkomstuligheden er steget mest …

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 16-12-2018
Socialismens Opståen, Fald og Genopståen

Socialismen og arbejderbevægelsen voksede frem af kapitalismens skyggesider, og det er ved at ske igen med en vågnende forståelse af, at socialisme er den eneste mulighed over for de vældige problemer, som skabes af kapitalismen og udviklingen. Sådan begynder og slutter Mario Nutis artikel.

Skrevet af: Domenico Mario Nuti  
Offentliggjort: 16-12-2018
Tre Store Økonomer i Aktuelt Perspektiv

Mainstreamøkonomerne kan ikke forklare krisen i 2008. De kan stadig ikke forklare eller i hvert fald blive enige om, hvorfor inflationen og lønudviklingen ikke vokser, når arbejdsløsheden falder. De kan heller ikke blive enige om forklaringer på, hvorfor investeringerne og produktiviteten ikke vokser. Nogen peger på den manglende efterspørgsel. Andre økonomer slår den helt klassiske tone an og lægger hele begrundelsen i for dårlige udbudsforhold som stive arbejdsmarkedsstrukturer, for høje skatter og andre eksterne barrierer – bl.a. statslig indblanding på markedet. Af samme grund er interessen for Keynes vokset igen. Vi har derfor valgt, at bringe tre artikler af Joan Robinson, Kalecki og Keynes, der sammen med Marx igen kan blive inspirationskilder for det politiske centrum-venstre i opgøret med en falleret neoliberalisme og i bestræbelserne for at genrejse den politiske økonomi.

Skrevet af: Jesper Jespersen & Joan Robinson & Michael Kalecki 
Offentliggjort: 16-12-2018
Hvorfor nationaliserer vi ikke bankerne?

Et gammelt mundheld siger, at man ikke skal skyde gråspurve med kanoner. Men omvendt kan man heller ikke nedlægge elefanter med ærtebøsser. Og i venstrefløjens håndtering af Danske Bank skandalen synes det, at være sidstnævnte skydeøvelse, der er gang i.

Skrevet af: Ulf V. Olsen  
Offentliggjort: 17-10-2018
Farvel til Højrepopulismen?

Forestillingen om, at kampen i Europa står mellem folket og ’eliterne’ er kommet højt på dagsordenen. Det er den også Chantal Mouffes nye bog For a Left Populism,( For Venstrepopulisme), der udkom denne sommer på det gamle, hæderkronede, Londonbaserede venstrefløjsforlag Verso. Bogen er allerede blevet et debatemne, og den er generelt blevet godt modtaget i de mange anmeldelser. I denne tekst er fokus ikke så meget på bogen som udgivelse, som på de generelle spørgsmål om venstrepolitik bogen stiller: hvad er populisme, hvad er forskellen på højre- og venstrepopulisme, og endelig: skal højrepopulismen især bekæmpes på midten eller fra venstre? 

Skrevet af: Carsten Jensen  
Offentliggjort: 17-10-2018