Artikler: Artikler
Protestens politik i Argentina

Det politiske liv I Argentina er karakteriseret ved at have en særdeles aktiv social protestkultur. For at kunne overskue de politiske dynamikker i det 21. århundrede i landet er det vigtigt at forstå dette. De seneste års udvikling i Argentina er en meget sigende illustration af kampen for at vinde territorium de forskellige sociale kræfter imellem. Groft sagt er der tre stadier i denne strid, der kan beskrive udsvingene i landets politiske pendul.

Skrevet af: Julian Rebón  
Offentliggjort: 16-02-2019
Argentina på vej ind i en finansiel krise.

Atter en gang er Argentina i finansielle vanskeligheder og har modtaget kæmpemæssig økonomisk støtte fra IMF. Landbrugets oligarker har alle pengene og sidder på det meste af magten. Arbejderklassen har kun deres faglige organisationer. Vil pendulet svinge en gang mere?

Skrevet af: Renaud Lambert  
Offentliggjort: 16-02-2019
'Rebel Cities' - radikal byudvikling.

Under titlen ”Hvor befinder København sig?” afholdtes der i København d. 29.november to møder i forlængelse af hinanden om og for de forskellige folkelige bevægelser i byer rundt om i Europa. Det ene møde handlede om ændringer i EUs servicedirektiv og afholdes af Transform!Danmark i samarbejde med Enhedslisten. Det efterfølgende møde om forskellige folkelige tiltag i storbyerne afholdtes også af Transform!Danmark på baggrund af initiativet ‘transformative cities’ fra TNI, Transnational Institue, et forskningsinstitut i Amsterdam, som bl.a. arbejder med de store byers transformation. Den foreliggende artikel er et referat og opsummering af debatten på mødet.

Skrevet af: Hanne Schmidt  
Offentliggjort: 16-02-2019
Globalisering nedefra.

Om et initiativ til dialog mellem mennesker i Kina og Tyskland. Forum Arbeitswelten vil gerne udveksle erfaringer med Danmark. I en tid med globalisering er grænseoverskridende kontakter og solidaritet mellem lønarbejdere en nødvendighed.

Skrevet af: Karsten Weber  
Offentliggjort: 16-02-2019
Forsvar Arbejdsmiljøloven.

At gå på arbejdet og kunne komme helskindet hjem både fysisk og psykisk er en vigtig rettighed.

Men vi skal ikke tage den for givet, da beskyttelsen af arbejdstagerne i voksende grad er under pres.

Fagbevægelsen har et næsten instinktivt krav om at arbejdsmiljøet er i centrum, men desværre ser fagbevægelsen ikke klart hvad der er på spil. Det er arbejdsmiljøloven som er under angreb og det nytter ikke kun at råbe op om bevillinger til Arbejdstilsynet en gang om året ved Finansloven. Der er brug for en mere konsekvent indsats.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 16-02-2019
Miljø- og klimaskepsis som ideologi.

Efter miljø- og klimapolitik er rykket øverst op på vælgernes dagsorden, vokser også modstanden. Miljø- og klimaskepsis udgør vækstfilosofiens skjulte bagside. Dens formål er at nedprioritere miljøet og fratage det moralsk og juridisk status i de politiske og økonomiske beslutningsprocesser. Ligesom for økologismen er der tale om et dynamisk begreb, der udvikler sig i takt med, at miljøforringelserne bliver irreversible.

Skrevet af: Niels Henrik Hooge  
Offentliggjort: 16-02-2019
Dansen om den erhvervsrettede dannelse.

Som noget nyt bliver dannelse skrevet ind i erhvervsuddannelsernes formål. Desværre i en forsimplet variant, som er med til at skabe et hierarki blandt ungdomsuddannelserne. Vis nu de kommende faglærte respekt og giv dem et dannelsesbegreb med samme muskelkraft som på gymnasierne!

Skrevet af: Hanne Pontoppidan  
Offentliggjort: 16-02-2019
Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 med Energiaftalen og regeringens klimastrategi.

Med Folketingets energiaftale og regeringens klimastrategi er Danmark langt fra at leve op til 1,5 grads-målet.

Skrevet af: Tarjei Haaland  
Offentliggjort: 16-02-2019
Sundhedsreform eller strukturreform 2.0

Onsdag den 16. januar 2019 præsenterede Lars Løkke Rasmussen regeringens udspil til en ny sundhedsreform. Statsministeren var flankeret af hele fem ministre, der hver især ikke havde det store at tilføje til selve præsentationen. Men de var med til at understrege den vægt, regeringen lægger i udspillet.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 16-02-2019
Langsom nedsmeltning af velfærden(1): Udhulingen af velfærdsservice 2001 til 2018.

Siden 2001 har en borgerlig økonomisk politik haft som mål-og resultat-at fremme det private forbrug og privat serviceproduktion på bekostning af det offentlige forbrug og offentlig velfærdsservice

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 16-02-2019
Er venstrefløjen klar til kamp ved EU-parlamentsvalget ?

Det europæiske venstrefløjssamarbejde i form af European Left har udgivet sit valgmanifest op til EU-parlamentsvalget i maj. Det er et manifest af mange ord, sympatiske forslag, men desværre kun få brugbare1.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 16-02-2019
Green New Deal, Klimakrise og Økonomisk Vækst

Den 7. februar fremlagde det nyvalgte medlem af Repræsentanternes Hus, Alexandria Ocasio-Cortez, sammen med senator Ed Markey et resolutionsforslag i Repræsentanternes Hus, med titlen, Green New Deal.(1) Resolutionsforslaget kræver en tiårig national, social, industriel og økonomisk plan til bekæmpelse af klimakrisen, som desuden skal skabe millioner af ” gode vellønnede jobs” og modvirke ”systemiske uretfærdigheder.”

Skrevet af: Peer Møller Christensen  
Offentliggjort: 16-02-2019
John Maynard Keynes: moralfilosofi og politik.

John Maynard Keynes (1883-46) kendes i den bredere offentlighed, som den ene af de tre store økonomer, der har bidraget til forståelsen af det kapitalistiske markedsøkonomiske systems funktion. Adam Smith (1723-90) beskrev det 18. og tidlige 19. århundredes spirende markedsøkonomi. Karl Marx (1818-83) analyserede i anden halvdel af det 19. århundrede det kapitalistiske systems indre modsigelser og dets udnyttelse af arbejdskraften. Mens John Maynard Keynes er økonomen, der som den første forklarede, hvorfor de industrialiserede markedsøkonomier i første halvdel af det 20. århundrede var kendetegnet af vedvarende og hidtil uset høj arbejdsløshed.

Skrevet af: Jesper Jespersen  
Offentliggjort: 16-02-2019
Finansverdenens fremmedgørelse.

En kommentar til Pelle Dragsteds og Poya Pâkzads artikel. Moralske appeller er frugtesløse, når systemet er problemet, Kritisk Debat, 16. december 2018

Skrevet af: Hans Aage  
Offentliggjort: 16-02-2019
Venezuelas blindspor

Over to millioner innbyggere har forlatt kriserammede Venezuela. Krisen har nå antatt internasjonale dimensjoner med USAs sanksjoner. Det gjør det enda vanskeligere å løse problemene skapt av irrasjonell pengepolitikk, mener president Nicolás Maduros tidligere rådgiver.

Skrevet af: Temir Porras Ponceléon  
Offentliggjort: 16-12-2018