Artikler: Artikler
Demokrati eller nyliberalisme
Det skal ikke kun være behageligt at læse internetmagasinet Kritisk Debat. Der skal stilles mange spørgsmål: Hvorfor har den nyliberale højrebølge stort set fået frit spil? Hvorfor har arbejderbevægelsen og centrum-venstre partierne ydet så håbløs ringe modstand? Redaktionen af Kritisk Debat inviterer læserne til en fælles efterforskning.
Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-02-2004
Mere af det samme
Dorthe Jørgensen kommenterer retorikken i VK-regeringens "Vækst, Velfærd - Fornyelse II". Borgerne gøres til umyndige børn, som næppe har noget godt for og derfor skal vide, at der ikke kun bliver lokket med guleroden, men også bliver straffet med pisken. Dorthe Jørgensen plæderer for en tværpolitisk front mod teknokratiseringen.
Skrevet af: Dorthe Jørgensen  
Offentliggjort: 15-02-2004
Sproget som politisk kampfelt - Kampen om definitionsmagten
Temaet for denne forelæsning holdt for tillidsfolk i efteråret 2003 var neoliberalismen i VK-regeringen og DF's udgave. Men Jan Helbak gravede dybere og tog fat i ordenes betydning og deres indflydelse i den aktuelle politiske og faglige kamp.
Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-02-2004
Socialdemokratiet vs. Dansk Folkeparti
Det er både forkert og overfladisk at forklare Dansk Folkepartis succes med, at partiet rider på en bølge af fremmedhad. Klaus Krogsbæk mener i stedet, at årsagen kan findes i Socialdemokratiets egen udvikling.
Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-02-2004
De døve ører i Cancún
Alle talte på vegne af de fattige under WTO-topmødet i Cancún sidste efterår. Men da de fattige bønder selv talte, var det få, der lyttede. De havde ellers ikke så lidt at sige om den globale fattigdom. Kenneth Haar kommenterer.
Skrevet af: Kenneth Haar  
Offentliggjort: 15-02-2004
USA's svaghed og kampen for hegemoni
Vi er kommet ind i en kaotisk verden, som vil fortsætte i de næste tyve eller tredive år. Ingen kontrollerer den, mindst af alle USA's regering, hævder Immanuel Wallerstein og fortsætter: Dette er hverken godt eller dårligt. Men vi bør ikke overvurdere disse mennesker eller den styrke, som de forlader sig på.
Skrevet af: Immanuel Wallerstein  
Offentliggjort: 15-02-2004