Artikler: Artikler
Ny regering – Ny politik

I forårets udgaver af Kritisk Debat kom panelmedlemmerne med gode råd til oppositionen (se Arkiv - artikler). Vi sendte rådene videre til de fire partier: R, S, SF og Enhl. og bringer hermed de indkomne besvarelser.

Ole Stavad er MF for Socialdemokraterne
Ole Sohn er MF for SF
Søren Søndergård er MF for Enhl.

Skrevet af: Søren Søndergaard  
Offentliggjort: 15-08-2004
Til redaktionen

Ingen introduktion.

Skrevet af: Nicki Nielsen  
Offentliggjort: 15-08-2004
Kære Nicki Nielsen

Ingen introduktion.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 15-08-2004
Skrevet af: Ole Sohn  
Offentliggjort: 15-08-2004
Hvad er oplysning (endnu) i dag?
- gensyn med Kant

En erkendelsespessimisme og oplysningsfjendskhed går igen i forskellige former og grader hos de neoliberale og neokonservative. Men hvad var det nu Kant sagde?

Poul Ferland er mag. art. i idéhistorie og ekstern lektor ved Aalborg Universitet

Skrevet af: Poul Ferland  
Offentliggjort: 15-08-2004
Fundamentalismen sikrer (måske) Bush genvalg

Netop den fundamentalistiske religiøsitet, som meget store dele af det amerikanske vælgerkorps deler, kan måske vise sig at sikre Bush det genvalg, som ellers synes usikkert i disse dage

Steen Sohn er journalist, cand.phil. og medlem af redaktionen for Kritisk Debat.

Skrevet af: Steen Sohn  
Offentliggjort: 15-08-2004
Strukturreformen handler om andet end struktur

Med strukturreformen som omdrejningspunkt åbner regeringen op for en afgørende bevægelse væk fra den sociale og demokratiske velfærdsstat. Istedet skal den offentlige sektor ledes som en koncern. Oppositionens chance ligger gemt i præmisserne.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-08-2004
Den samfundsøkonomiske konsensus

Blandt stort set alle de magtfulde institutioner, organisationer og aktører er der en udpræget samfundsøkonomisk konsensus. Men den hviler på et grundlag, der ikke er så videnskabeligt, rationelt og konsistent, som det umiddelbart fremstår.

Peter Nielsen er adjunkt ved Roskilde Universitetscenter

Skrevet af: Peter Nielsen  
Offentliggjort: 15-08-2004
Velfærdskommissionen:
Politik iklædt som økonomisk nødvendighed

Bagved Velfærdskommissionens katastrofescenario anes et ganske bestemt ærinde: at hjælpe en helt anden nyliberalistisk politik til verden i skikkelse af 'økonomisk nødvendighed'.

Henrik Herløv Lund er sekretariatsleder, cand.scient.adm.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-08-2004
Velfærdskommissionens fornemmelse for velfærd

Velfærdskommissionen har valgt udelukkende at anskue velfærd udfra et samfundsøkonomisk perspektiv og ikke ud fra kvaliteten af den faktiske sociale velfærd og fordelingen af samme.

Karen Sjørup er centerleder, Center for Ligestillingsforskning

Skrevet af: Karen Sjørup  
Offentliggjort: 15-08-2004
Velfærdskommission - husholdningspædagogik eller politisk propaganda?

Velfærdskommissionen behandler centrale spørgsmål, men befolkningens angst for forandring risikerer på forhånd at blokere for debatten. Tydeligvis fordi ønsket om forandring ikke er båret af noget positivt formål eller solidaritet med de mennesker, der berøres.

Henning Salling Olesen er professor ved Roskilde Universitetscenter og medlem af panelet for Kritisk Debat

Skrevet af: Henning Salling Olesen  
Offentliggjort: 15-08-2004
Velfærd på liberalt vildspor

Set fra en lønmodtager- og borgersynsvinkel eksisterer der nogle helt andre væsentlige velfærdsproblemer end dem, regering og kommission har øje for. Og der kan ovenikøbet fremdrages væsentlige liberale argumenter for at gå en anden vej.

Erik Christensen er lektor ved Aalborg Universitet.

Skrevet af: Erik Christensen  
Offentliggjort: 15-08-2004
Tre gode råd til oppositionen

I denne udgave har vi for foreløbigt sidste gang fire paneldeltagere, der hver især giver tre gode råd til "oppositionen i Danmark". Rådene kommer fra Steen Busck, Lole Møller, Else Kayser og Henning Salling Olesen. I august-udgaven vil vi følge op på rådene.

Skrevet af: Lole Møller  
Offentliggjort: 15-05-2004
Tusind og én nats olieeventyr

Var olien et bevidst motiv for aktørerne, eller handlede de mere ubevidst til fordel for olie- og beslægtede økonomiske interesser, da de brød folkerettens regler om legitime krigsgrunde? Artiklens tese er, at USA handlede efter det første udsagn. Danmark har tidligere holdt sig inden for rammerne af traditionel sikkerhedspolitik, men er i denne sag indtrådt i anden gruppe med pil mod førsteholdet.

Karen Helveg Petersen er chefkonsulent, Ph. D. (økonomi) og cand. scient. pol.

Skrevet af: Karen Helveg Petersen  
Offentliggjort: 15-05-2004
EU: Hvad er mest venstreorienteret?

EU er ikke i sig selv hverken venstreorienteret eller et simpelt redskab for kapitalen. Derimod et institutionelt redskab til udvikling af vor tids europæiske kapitalisme, der kan og vil blive ændret ud fra både indre modsætninger og ydre pres. Men venstrefløjen mangler en konkret politik.

Bent Gravesen er chefkonsulent, cand.phil.

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 15-05-2004