Artikler: Artikler
Efterår for den rhinske kapitalisme

Hvad sker der når tyske socialdemokrater fører nyliberalistisk politik? Artiklen fortæller om den tyske regerings store arbejdsmarkedsreform Hartz IV, om de politiske spændinger mellem SPD og de tyske arbejdervælgere, som reformen har ført med sig og ikke mindst om den folkelige frygt for reformens langsigtede sociale konsekvenser.

Jens Jørgen Nielsen er informationsmedarbejder, forfatter og medredaktør af Kritisk Debat

Skrevet af: Jens Jørgen Nielsen  
Offentliggjort: 15-10-2004
Demokratiet er alternativet

Som vi omtalte i sidste måned, er der ved at udvikle sig en politisk mod-stand i Tyskland mod den neoliberale udvikling og mod regeringens arbejdsmarkedsreform Hartz IV og en forlængelse af arbejdsugen. Men hvad er det, der rører sig i fagbevægelsen, blandt SPD's medlemmer og i den ikke-borgerlige tyske opposition? Vi bringer her noget af svaret i første del af programforslaget for den ny bevægelse, 'Wahlalternative - Arbeit und soziale Gerechtigkeit'.

Skrevet af: Wahlalternative  
Offentliggjort: 15-10-2004
Ønskeprogram eller handlingsprogram

700 tillidsrepræsentanter mødtes i Odense 28. august 2004 og vedtog debatoplægget 'Faglige krav til en anden politik'. Oplægget skal nu diskuteres frem til en ny konference 12. marts 2005. Jan Helbak forholder sig i dette indlæg loyalt men kritisk til oplægget. Han mener, at det rejser flere spørgsmål, end det besvarer.

Jan Helbak er uddannelseschef ved AOF Odense og medredaktør af Kritisk Debat.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-10-2004
SF og nyliberalismen

Nyliberalismen har gennemført et sejrrigt indhug i arbejdervælgerne. Mange arbejdere, funktionærer og mellemlag er nu for alvor begyndt at have tillid til de neoliberale løsninger. Det skyldes bl.a., at SF ikke har formået at opstille et alternativ, der var troværdigt for de hundrede- tusinder af arbejdervælgere, der forlod Socialdemokraterne ved valget i 2001. Derfor er en ny kobling mellem visionær idédebat og brede sociale livserfaringer altafgørende for, om SF kan udvikle et stærkt modspil til nyliberalismen.

Bent Gravesen er chefkonsulent i SF

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 15-10-2004
Er midten rund?

Har statsministeren med sin bløde åbningstale fået øjnene op for en forhindring, der ikke uden videre lader sig forcere - nemlig den velfærdsstatsafhængige middelklasse? Men omvendt endnu ikke fået øje på, hvad han skal gøre ved det?

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-10-2004
Socialismens idéer og velfærdsstatens idéløshed

Jo længere tid der går, før arbejderbevægelsen får udviklet et nyt ideologisk projekt, jo svagere vil den komme til at stå i det danske samfund. Andre kræfter vil tage over og efterhånden udfylde tomrummet. Og som forholdene er nu, vil det efter alt at dømme blive markedskræfter.

Claus Bryld er professor ved Roskilde Universitetscenter, dr.phil.

Skrevet af: Claus Bryld  
Offentliggjort: 15-10-2004
Det varme tyske efterår

Introduktion til situationen i Tyskland - Hartz IV og ALG II.

Steen Sohn er journalist og cand.phil. og med i redaktionen for Kritisk Debat

Skrevet af: Steen Sohn  
Offentliggjort: 15-09-2004
Menneskelige behov, humanitær intervention, menneskelig sikkerhed – og krigen i Irak

En sort sky af ansvarlighed svæver over USA, dets allierede, efterretningstjenesterne og medierne. Hele projektet har allerede givet det amerikanske imperium og de allierede, der var tåbelige nok til at følge den amerikanske linje, et dårligt ry. Et rigtigt dårligt ry.

Johan Galtung er dr hc mult, professor i fredsstudier og direktør for TRANSCEND: A Peace and Development Network

Skrevet af: Johan Galtung  
Offentliggjort: 15-09-2004
Et vægtløst hegemoni

New Labour har spredt lidt krummer til de fattige, men har i øvrigt styrket og udvidet Thatchers program, og udenrigspolitisk har det en langt mere blodplettet historie.

Susan Watkins er medlem af New Left Reviews redaktionspanel

Skrevet af: Susan Watkins  
Offentliggjort: 15-09-2004
Hvor nyliberalistiske er Socialdemokraterne?

Værdiløsheden er et stort problem i nutidens politiske liv. Det er vel netop derfor Socialdemokraterne taler så højt om værdier. Men al den snak nytter ingen verdens ting, så længe værdierne bare er uforpligtende pynt.

Steen Busck er lektor i historie ved Aarhus Universitet, cand.mag.

Skrevet af: Steen Busck  
Offentliggjort: 15-09-2004
Spillereglerne er ændret for Socialdemokratierne

Kampen for socialisme giver idag kun mening som en kamp for at forsvare og udbygge demokratiet overfor nyliberalismens angreb. Socialdemokraterne må genopdage socialismen som demokratiet, hvor rig som fattig har lige indflydelse, og hvor vi solidarisk bøjer os for fællesskabets vilje, således som denne kommer til udtryk i flertalsbeslutningen.

Anders Lundkvist er ekstern lektor ved Aalborg Universitet, cand.scient.pol. og med i redaktionen for Kritisk Debat.

Skrevet af: Anders Lundkvist  
Offentliggjort: 15-09-2004
Anti-kapitalisme og vejen til social retfærdighed

Hvis små ændringer er umulige, som erhvervsfolk, politikere og lederskribenter konstant minder os om, så er det måske igen på tide at tænke stort. Hvis social uretfærdighed ikke længere kan diskuteres uafhængigt af globaliseringen, kan globaliseringen heller ikke længere diskuteres uafhængigt af kapitalismen.

Sam Gindin er tilknyttet Department of Political Science ved York University i Toronto. I mange år var han konsulent for præsidenten for The Canadian Auto Workers.

Skrevet af: Sam Gindin  
Offentliggjort: 15-09-2004
Økonomisk regimeskifte i 1982?

Det var simpelthen en politisk umulighed for Anker Jørgensen at gennemføre en effektiv genopretning af dansk økonomi under en kapitalistisk dagsorden. Det var en alt for stor kamel for det socialdemokratiske bagland at sluge. Genopretningspolitikken har lige siden været et spørgsmål om den ideologiske kamp om Danmark.

Christian Ydesen er stud.mag. og med i redaktionen af Kritisk Debat

Skrevet af: Christian Ydesen  
Offentliggjort: 15-09-2004
Socialdemokratiet og nyliberalismen

Den socialdemokratiske arbejderbevægelse har været udsat for flere nyliberale attentater, som dog er blevet slået tilbage. Og efter sin veloverståede kongres står partiet styrket med et markant modspil til de nyliberale strømninger.

Svend Auken er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og fhv. minister

Skrevet af: Svend Auken  
Offentliggjort: 15-09-2004
Når de færgen?

Ved indgangen til 1990'erne ophævede Socialdemokratiet tidligere tiders politiske styring og udgrænsning af markedsøkonomien som strategi og accepterede istedet markedsøkonomien som dynamisk drivkraft for samfundsøkonomien. Men venstrefløjen gør klogt i ikke at pege fingre af det parti, som den deler skæbnefællesskab med.

Jan Helbak er uddannelseschef ved AOF i Odense og med i redaktionen for Kritisk Debat

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-09-2004