Artikler: Artikler
”Demokratiet er alternativet”, II

- Det er kun de rige, der har råd til en fattig stat! Vi bringer her anden del af programforslaget for den tyske bevægelse, 'Wahlalternative - Arbeit und soziale Gerechtigkeit'. Første del blev bragt i oktober-udgaven af Kritisk Debat (se arkiv).

Skrevet af: Wahlalternative  
Offentliggjort: 15-11-2004
Et andet Europa begynder med et nej til Forfatningen

Jeg er ekstremt pro-europæisk, men jeg ønsker et andet Europa, der er tro mod sine bedste traditioner. Vi har brug for et grundlæggende anderledes Europa, som kan gå mod det amerikanske verdenssyn og - projekt. Jeg tror, at masser af europæere, ganske som jeg selv, ønsker et sådant projekt.

Susan George er bl.a. vicepræsident i Attac Frankrig og forfatter til bogen 'En anden verden er mulig, hvis ...'.

Skrevet af: Susan George  
Offentliggjort: 15-11-2004
Derfor vandt Bush

Den demokratiske partiledelse vil se katastrofevalget som endnu en anledning til at rykke mod højre. De vil formentlig give køb på social forsikring og vil fortsætte med at drømme lykkeligt om at blive partiet for det oplyste erhvervsliv. Og om to eller fire år vil de atter blive overraskede, når amerikas konservative vælgere - fattigere og vredere end nogensinde - retter endnu et voldsomt slag mod "folkets parti".

Thomas Frank (USA) er redaktør og forfatter til bl.a. 'What's the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America'.

Skrevet af: Thomas Frank  
Offentliggjort: 15-11-2004
Privatiseringer og udlicitering i Danmark - gennem 20 år

Skiftende regeringer har arbejdet for privatiseringer og udlicitering i mere end 20 år. På trods af det, er der endnu ikke sket afgørende forandringer af velfærdssamfundet. Til gengæld ser det ud, som om der nu er mere grundlæggende ændringer på vej. Det er ikke »bare« enkelte virksomheder eller arbejdspladser, der berøres, men hele fundamentet for velfærdssamfundet, der er under forandring.

Frank Aaen er fhv. folketingsmedlem, cand.samf.

Skrevet af: Frank Aaen  
Offentliggjort: 15-11-2004
Fortsat fælles velfærd - eller?

På Socialdemokraternes nyligt overståede kongres blev spørgsmålet om tilkøbsydelser diskuteret. Efter en længere debat blev det fjernet fra det ny principprogram for så straks at dukke op i kongresudtalelsen, der mere eller mindre gør det ud for partiets arbejdsprogram. Argumentationen for hele ideen underkastes her et kritisk gennemsyn.

Jan Helbak er uddannelseschef ved AOF Odense og medredaktør af Kritisk Debat.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-11-2004
Leder: Finanslovsaftalen
- blot valgoptakt?

Endnu engang har hele befolkningen måttet lægge ører til oppositionens forudsigelige automatreaktioner på en finanslovsaftale. Men hvorfor nagler oppositionen ikke regeringen på, at den i ly af skattestoppet rent faktisk har tvunget generelle nedskæringer på driften igennem både i staten og i amterne og kommunerne?

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-11-2004
Louise Gade - bag facaden

Århus-borgmesterens politiske trick består i at give almindelige lønmodtagere dårlig samvittighed. Vi skal pænt acceptere, at når vi nu har et begrænset økonomisk råderum, så må det store flertal af velstillede give afkald på en del velfærdsydelser, så de fattigste kan få.

Hans Halvorsen er formand for LO Århus og medlem af Århus Byråd for Socialdemokraterne.

Skrevet af: Hans Halvorsen  
Offentliggjort: 15-11-2004
Et historisk valg

Republikanerne bruger modsætningen mellem de liberale kystområder og 'det rigtige Amerika' som røgtæppe for en revolution, der har til hensigt at afvikle New Deal/Great Society samfundet til fordel for den uregulerede kapitalisme uden socialt sikkerhedsnet. Problemet for republikanerne i 2000 var bare, at 'det rigtige Amerika' var i mindretal. Al Gore og tredjepartis-kandidaten Ralph Nader fik tilsammen næsten 3 millioner flere stemmer end Bush på landsplan. Men hvordan går det denne gang?

Carl Pedersen er lektor ved Københavns Universitet

Skrevet af: Carl Pedersen  
Offentliggjort: 15-10-2004
Udsigterne for dansk økonomi

Statsministeren lovede i sin nytårstale, at "nu kom opsvinget". Herknapt trekvart år efter denne udmelding må man dog konstatere, at detlovede opsving endnu ikke er nået frem til arbejdsmarkedet. I detteindlæg forsøger Thomas V. Pedersen at forklare de underliggendeøkonomiske tendenser i dansk økonomi.

Thomas V. Pedersen er økonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skrevet af: Thomas V. Pedersen  
Offentliggjort: 15-10-2004
En alternativ økonom

- Dybest set mener vi, at et rigt samfund bør have råd til at kunne tage sig af de fremmede, de svage, de syge og de gamle. Derudover bør samfundet også være så rummeligt, at det kan give plads til forskellige former for skæve eksistenser, siger Preben Etwil, økonom og medlem af Den alternative Velfærdskommission i dette interview, der fokuserer på behovet for alternativer til svarene fra regeringens egen kommission.

Skrevet af: Jens Jørgen Nielsen  
Offentliggjort: 15-10-2004
Liberal og liberalist. Der bør skelnes!

Skelner man ikke mellem det at være liberal og det at være liberalist kan man komme ud i noget forfærdeligt vrøvl. Liberalitet har noget med frisind eller storsind at gøre, mens liberalisme er noget helt andet. Henning Tjørnehøj giver centrum-venstre-skribenterne tørt på.

Henning Tjørnehøj er skribent og med i Kritisk Debats panel.

Skrevet af: Henning Tjørnehøj  
Offentliggjort: 15-10-2004
Baghdad år nul
- udplyndringen af Irak som en neokonservativ utopi

Læs her hvad Irak-krigen i virkeligheden handler om. En oprørende, tragisk, men også komisk historie om et alt for overset emne, nemlig Bush regeringen og de amerikanske selskabers forsøg på at omforme det irakiske økonomiske system til et selskabskapitalistisk udstillingsvindue. Men det går ikke så godt med reformerne, beretter Naomi Klein.

Naomi Klein er journalist og forfatter til bogen "No Logo" om mærkevarer og den slavelignende produktion bag dem.

Skrevet af: Naomi Klein  
Offentliggjort: 15-10-2004
Politik med fokus på dialog

Fagbevægelsen og det politiske centrum-venstre har det til fælles, at de gennem de sidste mange år har mistet tusindvis af medlemmer, og dermed også en tæt forankring i forhold til den almindelige befolkning. Dialogen mangler, og den er altafgørende for, at netop denne slags organisationer - der uden alle de kapitalstærke venner, som de borgerlige partier kan støtte sig op ad - kan sætte afgørende fingeraftryk på samfundsudviklingen. Ikke mindst i fremtiden.

Erik Harr er kommunikationschef i Dansk Sygeplejeråd, forfatter, cand.mag. og medlem af Socialdemokraterne.

Skrevet af: Erik Harr  
Offentliggjort: 15-10-2004
10 argumenter mod udlicitering

Private erobrer nye velfærdsområder, meddelte Ugebrevet Mandag Morgen fornylig med baggrund i bl.a. Udliciteringsrådets nye rapport. - Når struk-turreformen er implementeret, vil der komme en ny udbudsbølge, der nu også vil skylle ind over bløde velfærdsområder, der i vidt omfang har været lukket land for private indtil nu, skrev ugebrevet.
Og hvad er der egentlig galt ved det? Hvis blot politikerne bestemmer mål og midler, er det vel mindre væsentligt, om opgaverne er udliciteret eller ej? Bare samfundet får sine velfærdsydelser. Eller hvad?

Klaus Krogsbæk er faglig sekretær i LO Århus og medredaktør af Kritisk Debat

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-10-2004
Anti-kapitalisme og vejen til social retfærdighed II

Hvis globaliseringsbevægelsen skal bevæge sig fremad, er det ikke nok at forestille sig, at en anden verden er mulig; bevægelsen må også beskæf-tige sig med, hvordan man når frem til den.
Vi bringer anden halvdel af Sam Gindins artikel, hvor han diskuterer muligheden for at skabe store og vedvarende ændringer - nu hvor de små ændringer erklæres for urealistiske af erhvervsfolk, politikere og lederskribenter.

Sam Gindin er tilknyttet Department of Political Science ved York University i Toronto. I mange år var han konsulent for præsidenten for The Canadian Auto Workers.

Skrevet af: Sam Gindin  
Offentliggjort: 15-10-2004