Artikler: Artikler
Det europæiske arbejdsmarked – et skridt frem men to tilbage [NY]

Den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut – ETUI – udgiver årligt en rapport om tilstanden på det europæiske – eller rettere EU – arbejdsmarked. Set fra et fagligt og klassemæssigt synspunkt er også dette års rapport trist læsning.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 15-06-2018
Er Italien på vej ud af euroen? [NY]

Efter lang tids usikkerhed og forhandlinger lykkedes det så for anden gang koalitionen af Femstjerne-bevægelsen og Lega, at danne en italiensk regering under juraprofessoren Giuseppe Conte – denne gang uden præsident Sergio Mattarella nedlagde veto mod en eller flere på ministerlisten, som det skete under første forsøg, hvor præsidenten, som det er hans forfatningsmæssige ret, nedlagde veto mod den påtænkte finansminister, Paolo Savona.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 15-06-2018
Bevar roen og læs Gramsci [NY]

En kommenteret reportage fra en udstilling af originalerne til Antonio Gramscis Fængselsoptegnelser og et oplæg af arbejderhistorikeren Donald Sassoon på det italienske kulturinstitut i London, december 2017.

Skrevet af: Carsten Jensen  
Offentliggjort: 15-06-2018
Ortega sat på prøve [NY]

De nylige protester i Nicaragua begyndte som et svar på nedskæringsreformer. De har nu vokset sig til noget meget større.

Skrevet af: Courtney Desiree Morris  
Offentliggjort: 15-06-2018
Nicolás Maduras våde drøm og venstrefløjens mareridt [NY]

Den 1. maj i år gav det spanske dagblad El País spalteplads til Venezuelas præsident, hvor han beskriver den ideale fordring til landets demokrati. Det er smukt, men hans beskrivelser lider af en afgørende skavank. Drømmen om det ideale demokrati i Venezuela er som alle drømme ikke virkelighed, men Maduro hævder i sin beskrivelse, at det netop er sådan, den venezuelanske virkelighed ser ud.

Skrevet af: Poul Petersen  
Offentliggjort: 15-06-2018
To familier, som du gerne vil lære at kende [NY]

Formålet med dette indlæg er at anbefale to særdeles læseværdige bøger.

Skrevet af: Hans Aage  
Offentliggjort: 15-06-2018
Musketereden holdt. Kvittering – et massivt ja [NY]

Kritisk Debat har i artikler, kommentarer og ledere fulgt OK18 hele vejen igennem forløbet fra de indledende forpostfægtninger i december 2017 til slutspillet i april/maj måned 2018. Vi vil med denne artikel sætte et foreløbigt punktum for vores behandling af OK18.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-06-2018
Akademikere i kamp [NY]

Akademikerne er som faggruppe under pres, og prekære ansættelser, dårlige arbejdsvilkår og lønpres er dagligdag for mange. Erfaringerne fra OK18 viser imidlertid, at der er potentiale for en øget organisering af akademikere til kamp for ordnede forhold. Løsningen hedder bevidstgørelse, solidaritet og fælles front.

Skrevet af: Louise Margrethe Pedersen  
Offentliggjort: 15-06-2018
Statistik, etnicitet og racisme - Diversiteten og arbejderklassen som forsvandt. [NY]

Statistik kan bruges til at afdække forskelsbehandling og ulighed. Men kan også misbruges på det groveste til at klumpe mennesker sammen i grupper, som kan gøres til genstand for politiske indgreb og særlovgivning. Senest i grotesk form med indgrebene mod de såkaldte ”ghettoer og parallelsamfund”. Man taler om vestlige og ikke-vestlige mennesker, og dette er en opdeling som fjerner blikket fra det enkelte menneske du står over for. Det kan derfor bidrage til en afhumanisering som er ødelæggende for samfundet.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 15-06-2018
Enhedslisten går nationalismens ærinde i Catalonien [NY]

Hvad skal Enhedslisten i Sydeuropa i selskab med nationalistiske statsinstitutioner og rabiate separatister? Er det demokrati og ytringsfrihed, Enhedslisten står vagt om i den anden ende af EU? Vi har set nærmere på Enhedslistens våbenbrødre i en af Spaniens rigeste regioner.

Skrevet af: Sara Høyrup  
Offentliggjort: 15-06-2018
VLAK´s energiudspil: Sorte skattelettelser maskeret som grøn omstilling [NY]

Regeringens energiudspil er fodslæbende og uambitiøst i forhold til den grønne omstilling. På centrale punkter springer det over, hvor gærdet er lavest, og der vælges discount løsninger. Energiministeren undser sig tilmed ikke for at snyde på vægten på nogle punkter.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-06-2018
Den bureaukratiske socialisme [NY]

Det er ikke let at skitsere en struktur for socialismen og strategien, der fører os derhen. Det er lettere at beskrive konkrete små skridt, herfra hvor vi står. Den opgave har Enhedslistens folketingsgruppe løst med ”100 forslag til de første 100 dage”, hvis gruppen rådede over et flertal i Folketinget.

Skrevet af: Margit Kjeldgaard  
Offentliggjort: 15-06-2018
Højrepopulismen, arbejdsmarkedet og lønmodtagerne [NY]

Hvad er højrepopulisme, og hvordan er dens vækstbetingelser på det moderne arbejdsmarked og blandt organiserede lønmodtagere?

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-06-2018
Enhedslistens borgerlige økonomiske politik [NY]

95 procent af selvforståede progressive er forklædte neoliberale, når de tror, at staten opkræver skatter og afgifter for at skabe sig en indtægt, og at staten sælger statsobligationer for at låne penge til at dække statens udgifter.

Skrevet af: Ivan Breinholt Leth  
Offentliggjort: 15-06-2018
Neoliberalisme og neoklassisk økonomi går hånd i hånd. [NY]

Neoliberalisme er en praktiseret politisk ideologi, der baserer sig på individualisme kombineret med en dyb skepsis over for kollektive beslutninger. Retten til at handle individuelt skal være det bærende princip i enhver samfundsorganisering. Ideologien er således uhyre simpel; for ’hvem ved bedre end en selv, hvad der er det bedste for mig?’

Skrevet af: Jesper Jespersen  
Offentliggjort: 15-06-2018