Artikler: Artikler
Neofascisme i Det Hvide Hus

Ikke blot en ny regering, men en helt ny ideologi har nu indtaget Det Hvide Hus: neofascismen. Den ligner på visse måder Italiens og Tysklands klassiske fascisme fra 1920'erne og 30'erne, men med særlige historiske træk, der udspringer af USA’s politiske økonomi og kultur ved indgangen til det enogtyvende århundrede.

Skrevet af: John Bellamy Foster  
Offentliggjort: 15-06-2017
Valget i Storbritannien: Det høje råb om afslutning på krisepolitikken

Det Konservative Parti og premierminister Theresa May gav som begrundelse for udskrivning af parlamentsvalget tre år før tiden, at et større parlamentarisk flertal var nødvendigt for at opnå et stabilt mandat til at kunne gennemtrumfe en hård ’Brexit’. Dette formål med valget slog entydigt fejl.

Skrevet af: Hinrich Kuhls  
Offentliggjort: 15-06-2017
Er The Economist populistisk?

Populisme er en stærkt ringeagtende betegnelse. Det står fast, men ellers er begrebet flydende og bredt anvendt.

 

Skrevet af: Hans Aage  
Offentliggjort: 15-06-2017
Venezuela – venstrefløjens internationale mavepine

Historikeren Morten Thing har i flere af sine værker beskæftiget sig med det fænomen, at der omkring revolutioner og progressive magtovertagelser kan danne sig en venstrefløjskult med Sovjetunionens dannelse og senere udvikling som hovedeksempel.

Skrevet af: Poul Petersen  
Offentliggjort: 15-06-2017
Russiagate

Historierne om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016 er ved at udvikle sig til en sæbeopera, som giver den ellers meget dramatiske TV serie House of Cards baghjul.

Skrevet af: Jens Jørgen Nielsen  
Offentliggjort: 15-06-2017
Det franske præsidentvalg og dets efterspil

De afsluttende faser af det franske præsidentvalg var præget af de samme skarpe sving og overraskelser, der havde præget hele valgkampen.

Skrevet af: Murray Smith  
Offentliggjort: 15-06-2017
Hvorfor kæmpe om tid?

På grundlag af sin marxistisk-feministiske nytænkning af forholdene mellem kønnene som produktionsforhold fremlægger Frigga Haug sit Fire-i-én–perspektiv.

Skrevet af: Frigga Haug  
Offentliggjort: 15-06-2017
En ny aftalemodel

Efter afslutningen på afstemningen af overenskomstaftalerne på det private arbejdsmarked, er der en lang række spørgsmål og problemer der kræver debat og nye beslutninger.

Et af de væsentlige spørgsmål der skal findes nye svar på er selve forhandlingsmodellen.

Skrevet af: Anders Olesen  
Offentliggjort: 15-06-2017
Fagligt aktiv og overvåget! Hvordan beskytter jeg mig mod overvågning på arbejdspladsen

Vi lever i et næsten totalt overvågningssamfund, og i virksomhederne er overvågningsmulighederne store. Derfor må fagligt aktive også beskytte sig mod at uvedkommende kigger dem over skulderen.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 15-06-2017
Digitaliseringen af den offentlige sektor: Den digitale vej til fremtidens besparelser og afhumanisering

Vekslende, danske regeringer har siden 2001 sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner med jævne mellemrum udsendt opdateringer af deres fælles strategi for digitaliseringen af den offentlige forvaltning.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 15-06-2017
Ingen udfasning af støtten til atomkraft

I mere end tredive år har det ligget fast, at atomkraften ikke bliver en del af den indenlandske energiforsyning. Alligevel er den offentlige støtte til atomkraftrelateret forskning ikke afviklet og kan risikere at vokse i de kommende år, både i Danmark og som dansk støtte til nuklearforskning inden for rammerne af EU’s forskningsprogrammer.

Skrevet af: Niels Henrik Hooge  
Offentliggjort: 15-06-2017
Biogas indgår ikke i fremtidens energiforsyning

Biogas hyldes som en vigtig faktor i landbrugets iver efter at blive både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt, men da INGEN biogasværker kan eksistere uden store offentlige subsidier, holder denne teori ikke, og landbruget vil stadig stå for 15 – 20 procent af vores CO2 – udledning.

Skrevet af: Holger Øster Mortensen  
Offentliggjort: 15-06-2017
Skidt og kanel i den endelige boligskatteaftale

Der er stadig betydelige sociale, geografiske og aldersmæssige skævheder og finansiering på bekostning af velfærden tilbage i den indgåede boligskatteaftale.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-06-2017
Hvor meget vil vi betale i skat? Tretten bemærkninger om skatteudskrivning.

De følgende bemærkninger om skatter, skatteinddrivelse og det store, politiske spørgsmål om, hvor meget vi vil betale i skat, er kemisk renset for politiske vurderinger. De udspringer af den standende debat om skattereformer.

Skrevet af: Hans Aage  
Offentliggjort: 15-06-2017
Dobbelt desillusionering

Donald Trumps valg som USA’s 45. præsident alarmerede politiske beslutningstagere såvel som medier og intellektuelle overalt i Europa. Ikke kun fordi paraplyer altid er blevet åbnet, når regnskyer gjorde himlen mørk over Washington, men fordi scenariet i høj grad lignede, hvad vi er blevet bekendt med i Europa.

Skrevet af: Walter Baier  
Offentliggjort: 15-06-2017