Artikler: Artikler
Luther lagkage

Anmeldelse af Frederik Stjernfelt: Syv myter om Martin Luther, Gyldendal 2017, 176 s.

Skrevet af: Morten Thing  
Offentliggjort: 17-04-2017
Præsidentvalget i Frankrig - et valg som intet andet

Det, der sker i Frankrig i dette forår, er meget mere end et valg eller en række af valg - præsidentielle og forsamlingsmæssige. De to store poler i Frankrigs politiske liv - Socialistpartiet (PS) og Republikanerne (LR) - er i krise.

Skrevet af: Murray Smith  
Offentliggjort: 17-04-2017
Strategisk overgang til en ny international arkitektur

En stor svaghed i forståelsen af nutidens geopolitik og geoøkonomi ligger i en mangelfuld fortolkning af fortiden (tilblivelsen af den globale kapitalisme) samt en utilstrækkelig og svag perspektivering af fremtiden (en unipolar eller multipolar verdensorden).

Skrevet af: Jacques Hersh  
Offentliggjort: 17-04-2017
Den kontantløse økonomi og Indiens fattige som forsøgskaniner: Demonetisation.

At det er smart og nemt at betale med kort er blevet udbredt og Danmark er et af de lande i verden som er mest digitaliseret. Men at der er store kapitalinteresser bag viser eksperimentet i Indien hvor man brutalt tvinger løsninger igennem som den internationale finansmonopolkapital kan tjene fedt på.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 17-04-2017
Anbefaling: Reform Watch

Hvad sker der på de europæiske arbejdsmarkeder? Hvad betyder de mange reformer for lønmodtagerne? Hvordan går det med partssamarbejdet, og hvor stærkt står fagbevægelsen?

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 17-04-2017
ALGORITMER MIG HER, ALGORITMER MIG DER…

I 2016 blev begrebet ’algoritme-økonomi’ for første gang introduceret blandt erhvervsledere og trendsættere. Dette ville i sig selv være uinteressant, hvis det ikke var fordi, fagbevægelsen og almindelige mennesker har fået en frygt for, at robotter og anden form for kunstig intelligens vil overtage deres job og på den anden side at selvsamme algoritmer i stadig større omfang styrer menneskers hverdag.

Skrevet af:  
Offentliggjort: 17-04-2017
Den danske atomaffaldsproces er på rette vej

I de kommende måneder vil Folketinget beslutte, hvad der skal ske med det lav- og mellemradioaktive affald fra Risø i lang tid fremover. Efter i mere end et årti at være kørt ud på et sidespor synes den danske atomaffaldsproces omsider at befinde sig på de rigtige skinner.

Skrevet af: Niels Henrik Hooge  
Offentliggjort: 17-04-2017
Var kold fusion ikke en and?

Forskere i ’kold fusion’ eller LENR har publiceret masser af eksperimenter, der ikke er i overensstemmelse med den nuværende fortolkning af fysikkens og kemiens love. Men hvis de holder stik, har LENR potentialet til at forsyne kloden med billig og forureningsfri energi, der kan produceres lokalt og hvor som helst. Dette potentiale kan dog meget vel være en del af årsagen til, at den etablerede videnskab ser den anden vej.

Skrevet af: Claus Andersen  
Offentliggjort: 17-04-2017
Økofeminisme

Klimaforandringerne er nu så synlige, at vi må tage dem alvorligt. Indlandsisen smelter, juli måned har været den varmeste i mands minde, Inuit befolkninger i Alaska, hvor hele landsbyer skal flyttes på grund af havvandsstigninger, flerårig tørke i Californien, med katastrofale skovbrande til følge, ørkendannelser i Afrika og Asien – eksemplerne er utallige, og der handles først, når skaden er sket.

Skrevet af: Gitte Pedersen  
Offentliggjort: 17-04-2017
Regeringen på boligpolitisk retræte, men …

VLAK-regeringen har som bekendt måttet trække sit hidtidige boligskatteudspil tilbage efter længere tids dødvande i forhandlingerne; efter påske vil man vende tilbage med et revideret udspil.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 17-04-2017
Postfaktuel kapitalisme

Her gennemhulles det nye moderne begreb om det postfaktuelle samfund, og sættes i relation til de systematiske løgne som vi hver dag bombarderes med under kapitalismen.

 

Skrevet af: Werner Rügemer  
Offentliggjort: 17-04-2017
Ulighedens Dynamik

Ulighed er et moderne begreb. Forskelle i rigdom, magt og status - mellem rig og fattig, mænd og kvinder, unge og gamle - er selvfølgelig historiske. De store frelserreligioner - buddhismen, kristendommen, islam - skitserede forestillinger om lige menneskesjæle, forestillinger som undertiden kunne udvikle sig til en egalitarisme rodfæstet i denne verden, snarere end i den næste.

Skrevet af: Göran Therborn  
Offentliggjort: 17-04-2017
Velfærdsstatens tabte spor: Brikker til en forebyggende og offensiv velfærdsstat

Vil man høste gavn af de historiske velfærdserfaringer, skal man fortælle om både vindernes og tabernes velfærdsstat. Alternativet er en ureflekteret legitimering af det bestående.

Skrevet af: Søren Kolstrup  
Offentliggjort: 17-04-2017
Forsvaret af demokrati i Latinamerika … men hvilket demokrati?

Demokratibegreberne svæver og overlader det meste til fantasien: Liberalt demokrati, illiberalt demokrati, suverænt demokrati og måske socialistisk demokrati, hvis man i dag kan forestille sig det. Viktor Orbán definerer selv det ungarnske styre, der er parlamentarisk valgt, som illiberalt demokrati.

Skrevet af: Stefano Palestini  
Offentliggjort: 17-04-2017
Socialdemokratierne og højrepopulismen

Højrepopulismens spøgelse går gennem Europa. Alle de socialdemokratiske partier er udfordret af dette spøgelse. Hvordan stopper de højrepopulismens fremmarch, før det er for sent.

De første linjer i Det kommunistiske manifest fra 1848 lyder: "Et spøgelse går gennem Europa – kommunismens spøgelse. Alle magter i det gamle Europa har sluttet sig sammen til en hellig klapjagt på dette spøgelse." De første linjer i et nutidigt manifest for de europæiske socialdemokratier kunne tilsvarende lyde: "Et spøgelse går gennem Europa – højrepopulismens spøgelse. Alle gamle socialdemokratier har indledt en hellig klapjagt på dette spøgelse."

De seneste eksempler på det populistiske spøgelse er Danmark, Holland og Frankrig. I Danmark fik Dansk Folkeparti (DF) sit helt store vælgergennembrud med valget i 2015. DF gik frem fra 12,3 pct. i 2011 til 21,1 pct., og DF blev dermed som Folketingets næststørste parti det parti, der forhindrede Helle Thorning Schmidt i at fortsætte som statsminister.

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 17-04-2017