Artikler: Artikler
Claude Lanzmann: En kritisk vurdering [NY]

Producenten af filmen “Shoah”, Claude Lanzmann, der døde i denne måned [juli 2018], forandrede på godt og ondt for altid verdens forståelse af holocaust.

Skrevet af: Enzo Traverso  
Offentliggjort: 15-08-2018
I moderens navn [NY]

Pachamama – den amerikanskindianske Moder Jord – sælger turisme til velaflagte besøgende fra Vesten, og bliver benyttet af miljøaktivister til at stoppe olie- og mineraludvinding. Oprindelige folk ser balancen mellem tradition og modernisme som mere kompleks.

 

Skrevet af: Maélle Mariette  
Offentliggjort: 14-08-2018
Sammenhængsreform: Løkke som velfærdsreformator [NY]

Lars Løkke Rasmussen har brug for den kommende sammenhængsreform til at gøre sig troværdig som velfærdsreformator i den kommende valgkamp, og måske vil han få en hånd med fra kommuner og regioner. Derfor vil det være farligt, hvis Socialdemokratiet (og partierne til venstre) sætter sin lid til, at sammenhængsreformen uden videre vil falde sammen som et politisk korthus og give for bane for Socialdemokratiets plan om at profilere partiets social- og velfærdsprofil med en række udspil hen over efteråret.

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 14-08-2018
Aftalen [NY]

Det følgende handler om en vigtig og usædvanlig retssag i Palermo, hvor der blev afsagt dom 20. april 2018. Som det næsten altid er tilfældet ved større kriminalsager som involverer italienske myndigheder, politikere og mafiosi, var også denne retssag præget af en uhyre vanskelig efterforskning der efterlod en lille håndfuld modige efterforskere og anklagere isolerede og udsatte. Men de overlevede og lykkedes med deres projekt og sagen kulminerede med en epokegørende domsafsigelse som kun de færreste havde forventet. Da dommen blev forkyndt fra dommerpodiet i Palermo, gik en engel gennem alle italienske gemakker og redaktioner, og de vanskelige politiske forhandlinger i Rom om dannelse af en ny regering stoppede brat. Partiernes trakasserier blev forvist fra web-avisernes breaking news flader og den følgende dags trykte avisforsider. I et helt døgn var man målløs også Antimafiaitalien som ikke havde turdet håbe på retssagens næsten uopnåelige resultat.

Skrevet af: Peter Søndergaard  
Offentliggjort: 14-08-2018
‘Forandringens regering’? [NY]

Ved det italienske valg her den 4. marts blev Movimento 5 Stelle (M5S, Femstjernebevægelsen) og Lega (tidligere Lega Nord, Den norditalienske Liga) de store sejrherrer, mens Berlusconi og PD (Det demokratiske Parti) forsvandt ud af billedet. Det har tildelt de respektive partiledere Luigi Di Maio og Matteo Salvini en nøgleposition i den nye regering som viceministerpræsidenter med hver deres ansvarsområde som hhv arbejdsminister og indenrigsminister. Valgresultatet fik italofoberne på Financial Times til at proklamere, at nu havde Rom åbnet portene for ‘de moderne barbarer’. Man må så lige erindre sig, at London og Washington allerede havde budt ‘barbarerne’ indenfor og ydet deres til den omsiggribende EU-skepsis. Man kan dog med god ret spørge, som lederskribenten gør det i det velansete italienske tidsskrift for geopolitik Limes: “Er vi virkelig så farlige?”. Han betvivler ikke, at svaret er ja (!), og henviser til fem uløste strukturelle problemer, Italien står i og længe har stået i: 1. svage statslige institutioner og manglen på et fremsynet lederlag, 2. faldende fødselsrate og en befolkning, der bliver ældre, 3. svag økonomisk udvikling og stor arbejdsløshed med baggrund i en asymmetrisk udvikling mellem Norditalien og Syditalien, 4. fraværet af en strategi på migrationsområdet, hvor den uddannede arbejdskraft rejser bort, mens der kommer en mindre uddannet ind sydfra, 5. de sociale og territoriale bånds fragmentering, der giver grobund for de forskellige mafiaorganisationer.  

Skrevet af: Gert Sørensen  
Offentliggjort: 14-08-2018
Det progressive standpunkt i vildrede [NY]

Det er sin sag at vælge, hvilken hest man skal heppe på for tiden i Spanien, hvis man gerne vil indtage et progressivt standpunkt. Og med progressivt mener jeg fremskridtsvenligt i den forstand, jeg lærte om i mit kommunistiske barndomshjem i halvfjerdserne, men fratrukket den tids børnesvigt, marxismens forestillinger om arbejderklassens diktatur og kommunistpartiets hang til indoktrinering tidligt og silde.

Hvad bliver der så tilbage?

Skrevet af: Sara Høyrup  
Offentliggjort: 14-08-2018
Hvorhen Spanien? [NY]

Denne artikel bliver først tilgængelig d. 20. august

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 14-08-2018
Irland og Brexit [NY]

Brexit er et altoverskyggende politisk og økonomisk problem for såvel det nordlige som sydlige Irland (Republikken), idet forhandlingerne mellem Theresa Mays regering og EU stadig kan risikere at bryde sammen uden en aftale. Grænsen mellem Nord og Syd i Irland er i skrivende stund en af de store knaster i forhandlingerne, der skal være afsluttet inden den 30. marts 2019.

Skrevet af: Inger V. Johansen  
Offentliggjort: 14-08-2018
Fra stedfortræderpolitik til deltagelsesdemokrati- organizing i IG Metall Baden-Württemberg [NY]

I den tyske industribastion Baden-Württemberg har fagforeningen IG Metall fået værdifulde erfaringer gennem et omfattende og længerevarende organizingprojekt GEP. Projektet viser, at udviklingspotentialet på arbejdspladserne er stort og lovende. Samtidig udpeger det samspillet mellem organisationen, de tillidsvalgte og organizing-arbejdet som et afgørende opmærksomhedspunkt.

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 14-08-2018
Hvem skal flyttes? [NY]

I stedet for at køre ind med bulldozer i de fattiges ghettoer, er det mere effektivt at udskifte nogle af beboerne i de riges kvarterer - og det kan gøres uden tvang.

Skrevet af: Margit Kjeldgaard  
Offentliggjort: 14-08-2018
Danmark og Norge forsøger at genoplive kuldsejlede planer om deportationsbørnehjem i Afghanistan [NY]

Der eksperimenteres med børns liv, ve og vel, og dette står i direkte kontrast til nordiske landes italesættelse af egne praksisser med familiegenforening, uddannelse og omsorg for de børn der ankommer alene til de nordiske asylsystemer.

Skrevet af: Martin Lemberg-Pedersen  
Offentliggjort: 14-08-2018
NATOs krise og den transatlantiske konflikt. [NY]

Da Berlinmuren faldt, Sovjetunionen gik i opløsning og Warszawa-pagten forsvandt, argumenterede nogle af os for, at det rette svar på den nye situation ville være at nedlægge NATO og udvikle et nyt europæisk fredssystem og en politik for konflikthåndtering som kunne sættes i stedet  for  den militære sikkerhedstænkning, der var dominerende under Den Første Kolde Krig.

Skrevet af: Jan Øberg  
Offentliggjort: 14-08-2018
Videnskaben og socialismen [NY]

I en tid hvor ekstreme vejrforhold er det nye normale, forekommer det helt åbenlyst, at de videnskabelige modeller for global opvarmning, ikke blot er retvisende men også ganske vedkommende. De videnskabelige modeller peger på en fremtid, der indebærer voldsomme forandringer af menneskets livsvilkår. Udviklingen kan påvirkes gennem en massiv satsning på reduktionen af CO2 udledning. 

Skrevet af: Einar Baldursson  
Offentliggjort: 14-08-2018
Kommuneaftale for 2019: Fortsatte besparelser vil vedblive med at udmarve kommunal velfærd [NY]

Der er et voldsomt behov for en markant opjustering af de økonomiske rammer for kommunerne. Men økonomiaftalen mellem VLAK-regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019 indfrier ikke dette. Tværtimod fortsættes den langsomme, snigende udmarvning af den kommunale velfærd.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 14-08-2018
Famlende opgør med ”3. Vej” strategien [NY]

Det har været to hårde år for socialdemokratierne i Europa. Flere store og traditionsrige socialdemokratier har lidt alvorlige nederlag ved parlamentsvalgene. Værst er det gået ud over den Hollandske, Franske og Tyske socialdemokrati. Men partierne i Østrig, Sverige og Italien er også under pres. Som forventet har det heller ikke skortet på trykket i dommedagsbasunernes ventiler – socialdemokratiernes tid er forbi, har det lydt fra både højrefløjen og venstrefløjen.

Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 14-08-2018