Artikler: Artikler
Industriens OK 2017 – det er en ommer

Der er aftalt overenskomst på industriens område, og jeg er bestemt ikke imponeret.

Skrevet af: Anders Olesen  
Offentliggjort: 15-02-2017
Enhedslistens forslag om en 30-timers arbejdsuge: Et sympatisk folketingsudspil med ringe forankring i fagbevægelsen

EL’s forslag understreger, at en arbejdstidsnedsættelse skal foregå via overenskomstforhandlinger, derfor virker det besynderligt, at det lanceres af folketingsgruppen (fire MFere i Information d. 9.12.16) og ikke sammen med eller af partiets faglige landsudvalg og nogle af partiets fagforeningsaktivister.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 15-02-2017
Rusland og den kommende verdensorden

I en tid hvor USA synes at have hænderne fulde i indenrigspolitikken, og hvor vi spændt venter på udmøntninger af Trumps konkrete udenrigspolitik, synes det oplagt at reflektere over nye politiske agendaer.

Skrevet af: Jens Jørgen Nielsen  
Offentliggjort: 15-02-2017
Med Trump er verden i helvedes forgård

Sociologiprofessor William I. Robinson fra University of California mener, at USA’s nye præsident kun har populisme i munden. Langt fra populistisk at støtte brede befolkningslag, vil han forstærke neoliberal kapitalisme. Når han så uvægerligt skuffer sine støtter i den hvide, frustrerede arbejderklasse, vil vejen være banet for en moderne variant af fascismen.

Skrevet af: Niels Boel  
Offentliggjort: 15-02-2017
Trump smækker med den gyldne dør

Præsident Trump får en gammel konflikt i det amerikanske samfund til at blusse op. Fjendtlighed mod (nogle) indvandrere har rødder langt tilbage i tiden. Men det samme har accepten af forskellige folkeslag, religioner og ideologier. Nu skærpes modsætningerne.

Skrevet af: Carl Pedersen  
Offentliggjort: 15-02-2017
Venezuelas økonomiske vulkan er i udbrud

Da Hugo Chávez døde, og olieprisen kollapsede, begyndte landets rejse tilbage, skridt for skridt, til en mislykket økonomi, som man mente at have overvundet.

Skrevet af: Renaud Lambert  
Offentliggjort: 15-02-2017
Logistik, modlogistik og det kommunistiske projekt

Hvad er teori godt for? Hvilken nytte gør den i kampen mod kapital og stat? For en stor del af venstrefløjen og især den marxistiske venstrefløj er svaret indlysende: Teorien fortæller os, hvad vi skal gøre eller hvad, der må gøres, med den sært passive formulering, der ofte bruges i denne sammenhæng.

Skrevet af: Jasper Bernes  
Offentliggjort: 15-02-2017
En bæredygtig ny energiaftale forudsætter institutionelle reformer

De næste par år bliver afgørende for den grønne energiomstilling: I et uigennemskueligt krydsfelt mellem modstridende politiske interesser og magtpositioner, økonomiske og miljø- og klimamæssige perspektiver, ideologiske brudlinjer og nationale, europæiske og globale tendenser bliver 2017 og 2018 årene, hvor rammerne for en ny dansk energipolitik bliver fastlagt for lang tid fremover.

Skrevet af: Niels Henrik Hooge  
Offentliggjort: 15-02-2017
Socialpolitikken går baglæns

Socialpolitikken i Danmark ligner mere og mere den socialpolitik, der blev ført i det nittende århundrede, hvor dem, der ikke kunne klare sig selv, blev foragtet og frataget almindelige rettigheder i samfundet.

Skrevet af: Kit Aastrup  
Offentliggjort: 15-02-2017
Kapitalisme, postkapitalisme, kommunisme

Automatiseringen af lønarbejdet er nu ved at nå så vidt, at det fra produktions- og transportsektoren er ved at trænge ind i sagsbehandling, sundhedssektor og mange af de områder, der beskæftiger lønmodtagere i middelklassen. Hvad betyder denne udvikling for samfundet og for mulighederne for socialisme?

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 15-02-2017
AI - Artificial Intelligence

I forbindelse med fremlæggelsen af trekløverregeringens regeringsprogram blev der sat fokus også på en række teknologiske begreber, som alle blev koblet ind i en forståelsesramme med den overskrift, at regeringen ønsker at ”gøre Danmark rigere”.

Skrevet af: Jan Mølgaard  
Offentliggjort: 15-02-2017
Havnearbejdernes internationale solidaritet: We will never walk alone again

Havnearbejderne er en af de få faggrupper som har forstået at organisere sig i et effektivt internationalt netværk. De har brudt med den ofte meget bureaukratiske og topstyrede fagbevægelse som har svært ved at reagere selv om huset bogstaveligt talt brænder.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 15-02-2017
Strid mellem udbudsøkonomer

Hvis arbejdskraftudbuddet skal øges yderligere, så vil nye reformer rette sig mod de almindelige lønmodtagere og mod velfærdens kerneordninger. Det vil blive politisk meget vanskeligt at gennemføre. Sådan advarer nogle udbudsøkonomer nu, mens andre insisterer på at fortsætte en barsk reformkurs. Artiklen gennemgår uenigheden i den udbudsøkonomiske lejr.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-02-2017
Bemærkninger til EL's kongres. Og hvem er Transform Europe?

Transform Europe er en venstreorienteret tænketank opbygget som et netværk med hovedsæde i Østrig. Dens primære formål er at bidrage til politisk uddannelse samt udgive artikler og analyser om den politiske situation i enkeltlande og strategisk.

Skrevet af: Inger V. Johansen  
Offentliggjort: 15-02-2017
Adorno læst i Trumpalderen

Af forståelige grunde er mange hurtige på aftrækkeren, når det gælder en vurdering af den mentale tilstand hos Trump. Fascist, narcissist, pueril, ADHD – diagnoserne står i kø for at blive brugt. Og hans tilhængere, hvad med dem?

Skrevet af: Poul Petersen  
Offentliggjort: 15-02-2017