Artikler: Artikler
Digitaliseringsparat lovgivning: Regelforenkling er ikke så enkel

Regeringens udspil til at gøre lovgivningen digitaliseringsparat i sommeren 2018 og den aftale som alle Folketingets partier i den anledning har indgået om principperne for denne parathed, rejser en række problemstillinger.

Skrevet af: Peter Raben  
Offentliggjort: 15-02-2018
Catalansk uafhængighed i historisk perspektiv Del II - Nutiden

Catalonien udgør sammen med Baskerlandet og Galicien på grund af sin kultur, historie og eget sprog en særlig del af Spanien. I den første artikel, der behandlede tiden frem tid den spanske borgerkrigs afslutning i 1939, forsøgte vi i et historisk perspektiv og med udgangspunkt i Catalonien at ridse baggrunden for den catalanske uafhængighedsbevægelse op.

Skrevet af: Niels Frølich  
Offentliggjort: 15-02-2018
Italien og Europa ved en ny skillevej

Valgresultaterne sidste år i Holland, Frankrig og Tyskland udlægges gerne som en i hvert fald foreløbig inddæmning af de højrepopulistiske bevægelser. Nu er der så valg i Italien, her d. 4. marts, og spøgelserne, der længe har hærget Europa, vender tilbage med fornyet styrke.

Skrevet af: Gert Sørensen  
Offentliggjort: 15-02-2018
Prekariatet – den nye underklasse?

Det europæiske arbejdsmarked er under dramatisk forandring. Midlertidige ansættelser eller tvungen ansættelse på deltid bliver stadig mere almindeligt. Hertil kommer et voldsomt stigende antal ansættelser på meget lav løn. Det europæiske arbejdsmarked er på vej mod en opsplitning i et A-hold og et B-hold – og måske et C-hold. Det udfordrer fagbevægelsen.

Skrevet af: Niels Henrik Nielsen  
Offentliggjort: 15-02-2018
Lønmodtagernes kollektive position og fagbevægelsens ressourcer og kompetencer

Teksten er et forsøg på at identificere hvilke ressourcer og kompetencer, der har afgørende betydning for fagbevægelsens magt og lønmodtagernes kollektive position i samfundet. Det er tekstens hypotese, at fagbevægelsen kun kan styrkes gennem udvikling og stabilisering af de enkelte magtressourcer og forståelse for deres indbyrdes sammenhæng som forudsætning for den samlede effektivitet.

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-02-2018
Danmark som foregangsland for dårligt arbejdsmiljø

Dårligt arbejdsmiljø er en form for økonomisk kriminalitet, hvor arbejdsgiverne har en økonomisk fordel, som lønarbejdere betaler for med liv og helbred, og hvor der ikke er nogen strafmæssig opfølgning af betydning. Menneskerettigheder for liv og helbred gælder reelt ikke i arbejdsmiljøet.

Skrevet af: Frode Sørensen  
Offentliggjort: 15-02-2018
Big organizing – at samle kræfter til at opnå store mål

I bogen ”Big Organizing” drager Becky Bond og Jack Exley perspektivrige erfaringer fra deres arbejde fra Bernie Sanders’ præsidentkampagne. Også nogle som vi kan lære af herhjemme. Det handler blandt andet om at sætte sig store mål og om, hvordan virkelige fremskridt kan gøres af tusindvis af frivillige, der er kvalificerede til selv at handle.

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 15-02-2018
Byudvikling, almene boliger og sociale fællesskaber

Det er en kendsgerning, at der i det 19. og 20. århundrede, både hvad angik ejerforhold, livsformer, erhverv, butikstilbud og boliger var store forskelle på borgerskabets, middelklassens og arbejderklassens kvarterer i byerne. For især arbejderklassen var det sociale og kulturelle fællesskab i kvarterets lejeboliger og kammeratskabet på arbejdspladserne væsentligt for selve det at leve.

Skrevet af: Hanne Schmidt  
Offentliggjort: 15-02-2018
Overvejelser om et grønt filosofikum

Diskussionen om filosofikum er interessant, ikke blot fordi den kan være forvarslet om en ny kurs, der går på tværs af universiteterne og universitetsfagene, men også fordi den er et mikrokosmos for mere grundlæggende spørgsmål om forholdet mellem dannelse og uddannelse, oplysning og funktionalitet, universalitet og partikularisme og muligheden for fælles standarder i uddannelsessystemet.

Skrevet af: Niels Henrik Hooge  
Offentliggjort: 15-02-2018
VLAK og DF´s aftale om personskat og pensionsfradrag

Højere indkomster får gevinsten, arbejdsløse og pensionister kun smuler!

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 15-02-2018
Har marxismen en fremtid i det 21. århundrede?

Dissidenter i de kapitalistiske samfund står over for et fundamentalt problem: Hvordan kan kapitalismens grundlæggende modsigelser forstås og inddrages i kampen om et systemskifte. Det vil sige, hvilken fortolkningstilgang kan bedst fremme forståelsen af virkeligheden og verdens gang samt nødvendigheden af et alternativ til det bestående.

Skrevet af: Jacques Hersh  
Offentliggjort: 15-02-2018
Argumenter imod universel basisindkomst

En universel basisindkomst vil styrke markedet, men der er behov for noget, der kan indskrænke det.

Skrevet af: Daniel Zamora  
Offentliggjort: 15-02-2018
En revolutionær blev myrdet, men Thomas Sankaras ideer kan ikke dræbes

Præsident Thomas Sankara, som var leder i Burkina Faso fra revolutionen i 1983 til han blev myrdet i et kontrarevolutionært kup i 1987, vil ikke rigtig dø. Hans ideer og mindet om ham er stærk. Han var en af Afrikas sønner som trådte op imod imperialisme og kolonialisme og betalte den højeste pris.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 15-02-2018
Drømmen om blå borgfred

Socialdemokratiet går nu til valg på en gammel udlændingedrøm. På en drøm om at sende udlændinge- og flygtningeproblemet langt uden for egne grænser, som mange i både Danmark og det øvrige Europa allerede har drømt i mange år.

Skrevet af: Bent Gravesen  
Offentliggjort: 15-02-2018
En Ny Fortælling om Fælleseje og Fællesskab

Den økonomiske krise efter 2008 har aktualiseret diskussionerne om kapitalismens mulige endeligt, om hvad der i givet fald skal afløse den og hvordan dette kan ske. Svaret på det spørgsmål har George Monbiot i sin nye bog  søgt at finde frem til. Han slår her til lyd for, at der skabes en ny politisk fortælling, bygget op omkring begreberne, altruisme, samarbejde, fælleseje og fællesskab, som kan erstatte de to fortællinger, der har været dominerende i store dele af både sidste og det nye århundrede: socialdemokratismen og neoliberalistmen.

Skrevet af: Peer Møller Christensen  
Offentliggjort: 15-02-2018