Artikler: Artikler
100 året for den russiske revolution, kvinderne og Lenin

I år er det 100 året for oktoberrevolutionen i Rusland, som på mange måder er værd at fejre. Rusland sydede af oprør og opstand, og at en marxistisk socialistisk bevægelse tog magten medførte vild opstandelse i imperialismens højborge i vesten.

Skrevet af: John Graversgaard  
Offentliggjort: 16-10-2017
Interessekampen mod DR

De private mediers interesseorganisation har sat sig i spidsen for den borgerligt-økonomiske interessekamp mod det samfundsejede DR. Hvis kampen får succes vil det danske medielandskab blive endnu mere skævvredet til fordel for private kapitalinteresser og selvsupplerende politiske medieledelser med politisk slagside til højre.

Skrevet af: Søren Nielsen-Man  
Offentliggjort: 16-10-2017
Tre myter om Cataloniens uafhængighedsbevægelse

En romantisk indramning af kriser i udlandet, hvor selvbestemmelse er på dagsordenen, er en almindelig fejl. Modellen med undertrykkere og frihedskæmpere appellerer, og - til deres ære - har lederne af Catalonien været gode til at promovere deres dagsorden i udlandet efter akkurat den model - og er i nogen sammenhænge gået så langt som til at trække paralleller til Nelson Mandelas kamp mod apartheid.

Skrevet af: Francisco de Borja Lasheras  
Offentliggjort: 16-10-2017
Kina’s Kommunistpartis kommende kongres

Den 18. oktober indleder Det Kinesiske Kommunistparti sin 19. kongres . På møderne i Folkets Store Hal i Beijing vil de ca 2000 delegerede fra lokale partiorganisationer fra hele Kina vælge den fremtidige kinesiske ledelse.

Skrevet af: Peer Møller Christensen  
Offentliggjort: 16-10-2017
Den lange kamp imod afhængigheden

Under den latinamerikanske ”lyserøde bølge” kom flere regeringer til magten på krav om brud med den neoliberale orden. Sejrene sendte chockbølger ned gennem venstrefløjen. For første gang i årtier syntes en anden verden mulig, og forskere, beslutningstagere og aktivister diskuterede heftigt, hvordan et alternativ kunne se ud.

Skrevet af: Kyla Sankey  
Offentliggjort: 16-10-2017
Kulturpolitik i et revolutionært perspektiv

Overalt lever mennesket i civilisationer og samfundsformationer med kulturelle strukturer, der bestemmer hvor rummelig eller ekskluderende vi er i forhold til køn, etnicitet, religion, klasser og diverse subkulturer.

Ordet kultur har en umådelige forgrenet betydning, men hvad angår begrebet kulturpolitik, har det et bevidst værdipolitisk mål med henblik på at påvirke folks bevidsthed.

Skrevet af: Hanne Schmidt  
Offentliggjort: 16-10-2017
Danmark For Velfærd

Der har været gjort en del forsøg gennem de seneste år på at få skabt en bredt funderet velfærdsbevægelse i Danmark.
Endelig er det lykkedes, og det vil kunne vise sig at få stor betydning for den fremtidige politikudvikling i Danmark.

Skrevet af: Anders Olesen  
Offentliggjort: 16-10-2017
Whole-worker-organizing

Den amerikanske organizer Jane McAlevey forener i begrebet ’whole worker’ livet på arbejdspladsen med livet udenfor, noget der politisk og socialt normalt tænkes adskilt. Hvis vi - ’almindelige mennesker’ - igennem fagbevægelsen kan etablere en sådan praktisk forbindelse, kan vi opbygge tilstrækkelig styrke til igen at vinde principielle og vedholdende sejre, mener hun.

Skrevet af: Klaus Krogsbæk  
Offentliggjort: 16-10-2017
Det økologiske modernitetsbegreb

Økologisk modernisering er en underkategori af refleksiv modernisering, som kendetegner et risikosamfund, hvor sociale, politiske, økonomiske og individuelle risici i stigende grad undslipper de institutioner, der er ansvarlige for at overvåge og beskytte i industrisamfundet.

Skrevet af: Niels Henrik Hooge  
Offentliggjort: 16-10-2017
Økofeminisme og feministisk teori – feminisme og miljø

De forskellige økofeministiske strømninger tager alle udgangspunkt i dualismen menneske-natur. Dualisme ses her som en patriarkalsk struktur, der gennem filosofi, videnskab, politik, økonomi, religion m.v. opretholder en given magtstruktur. 

Skrevet af: Gitte Pedersen  
Offentliggjort: 16-10-2017
Fire afgørende takter

Denne artikel omhandler sangen “Amen Brother” der blev udgivet af gruppen The Winstons i 1969. Mere specifikt omhandler den fire takter trommesolo af ca. 6-7 sekunders varighed, der opstår 1:26 sekunder inde i den 2:32 sekunder lange sang.

Skrevet af: Rune H. Jørgensen  
Offentliggjort: 16-10-2017
Masseovervågning i Kina eller blot en ny form for kreditvurdering

Den kinesiske regering har i 2014 fremlagt en overordnet plan for etablering af, hvad man på engelsk kalder et “social credit system”- altså et samfundsmæssigt system til kreditvurdering -som skal være fuldt implementeret i 2020.

Skrevet af: Peer Møller Christensen  
Offentliggjort: 16-10-2017
Jubilæet, der blev glemt

Da Sovjet faldt i 1991, blev det opfattet som markedsøkonomiens og kapitalismens endegyldige sejr over planøkonomien. Den sovjetiske økonomi kunne af indlysende grunde ikke stå mål med økonomierne i de vestlige industrinationer.

Skrevet af: Ulf V. Olsen  
Offentliggjort: 16-10-2017
Et diktatur under den globale finanskapitals oligarker

Private oligarkier har en magt som ”ingen andre kejsere, konger og paver nogensinde har haft på denne planet. De unddrager sig enhver social, statslig og fagforeningsmæsssig kontrol”. Det siger vicepræsidenten for FN`s rådgivende Menneskeretsudvalg Jean Ziegler.

Skrevet af: Marcus Klöckner  
Offentliggjort: 16-10-2017
Topskattelettelser er og bliver pejlemærket

VLAK-regeringen fremlagde i sommer flere skatteudspil: Et person- og bilskatteudspil i ”Jobreform fase II” og et aktie- og erhvervsskatteudspil i ”Sammen om virksomhederne”. Formålet er at gennemføre skattelettelser – og så meget som muligt især i toppen, der finansieres med velfærdsbesparelser og øget arbejdskraftudbud.

Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 16-10-2017