Artikler: Ledere
Det hændte 8. december 2005

Med en 'tekstanmærkning' om den kommunale økonomi til Finansloven har folketingsflertallet begået et lille kup mod demokratiet i Danmark. Et kup som imidlertid ikke adskiller sig meget fra den foruroligende tendens i strukturreformen til at udstyre ministrene med flere og flere beføjelser under henvisning til effektiv styring af den offentlige sektor og servicering af borgerne.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-12-2005
Efter kommunalvalget:
Et nyt politisk landskab?

Det, der understreger betydningen i dette nye mere klart aftegnede spændingsforhold, er tillige, at det nu, bl.a. på grund af strukturreformen, kan vise sig betydeligt lettere at mobilisere vælgerne lokalt mod nedskæringerne og dirigere vreden mod Christiansborg. Et billede som ellers er relativt ukendt i Danmark, hvor kommunalpolitik og landspolitik har været skilt ad.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 19-11-2005
Grus i det borgerlige maskineri

Dette nummer af Kritisk Debat søger at tilvejebringe forskellige bud på alternativer til det borgerlige ensretningsprojekt ved at fokusere på politisk økonomi som tema. Redaktionen ønsker alle vore læsere god læselyst og håber i samme åndedrag at de mange bidrag vil virke som inspiration til en ny samfundsvision.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-10-2005
Om mål og midler

For Anders Fogh Rasmussens regering spiller mål som vækst, beskæftigelse, integration af danskere med en ikke-dansk baggrund, udvikling af forskning osv. givetvis en stor rolle - i hvert fald i retorikken. Men skattestoppet vejer tungere.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 16-09-2005