Artikler: Ledere
Efter valget:
Regeringen og oppositionen tabte valget

Skal arbejdervælgere tiltrækkes og fastholdes, forudsætter det dannelsen af en egentlig politisk alliance til venstre for midten, der langt mere konkret tager udgangspunkt i disse gruppers praktiske interesser i velfærdsstaten og også appellerer til de oversete og marginaliserede. Det er også i en sådan alliance med et fællesprogram, at konturerne af et demokratisk alternativ til nyliberalismens teknokratiske centralisme kan udfoldes og få retning.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 03-12-2007
Matematik uden indhold

Matematik uden indhold. Sådan kommenterede Financial Times i den forgangne uge valgkampen i Danmark. Det vigtigste spørgsmål i valgkampen har tilsyneladende været, hvilken konstellation der kunne tænkes at opnå et parlamentarisk flertal. Derimod er en række af virkelighedens store problemer forsøgt undgået: den stigende ulighed, de multinationale selskabers skattebetaling, kvalitetsreformens reelle indhold osv. Men at et flertal i befolkningen ønsker et opgør med nyliberalismen er tydeligt.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-11-2007
Politisk minimalisme

Beskæmmende, at det er borgerlige blade som Financial Times, der skal gennemføre en omfattende kritik af den voksende ulighed i verden og af kapitalens ryggesløse profitjagt. Det burde være en selvfølge, at det var socialdemokratierne, som igen og igen aktualiserede diskussionen om en demokratisering af ejendomsretten og øget statslig og overstatslig regulering af finansmarkederne. Det ville der være mere perspektiv i end det åndløse talmageri indenfor et vilkårligt politisk defineret økonomisk råderum, som få forstår og endnu færre har tillid til.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-10-2007
Et spøgelse går over landet:
Virkeligheden!

Regeringens strategi var ellers klar. Efter forårets trepartsaftaler med de faglige organisationer og med Socialdemokratiet kørt ud på et sidespor, skulle der i efteråret sættes trumf på med Kvalitetsreformen og 2015-planen. Og velfærdsdagsordenen ville effektivt være erobret tilbage. Men sådan kom det ikke til at gå. Virkeligheden trængte sig nemlig på. Samme virkelighed kræver i øvrigt andet og mere end Socialdemokratiets bogholderopposition. Der er voksende opbakning til et opgør - nogen skal blot formulere det.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 02-09-2007
Nye alliancer

Ny Alliance siger først og fremmest noget om de kræfter, der under overfladen skaber spændinger i det eksisterende politiske mønster. Spørgsmålet er, om det ny parti overhovedet ville have fået så stor opbakning til at udfordre VKO-alliancen, hvis ikke oppositionen med Socialdemokratiet i spidsen stod svagt og uden samling? Ny Alliance er således både en modvægt til regeringens hidtidige nyliberale kurs og et ubelejligt chikane-bumb for Socialdemokratiets midterpolitik. Begge dele kan på kort sigt styrke Fogh Rasmussen men også de kræfter i oppositionen, der ser en ny venstrealliance som eneste alternativ til en VK-regering med Ny Alliance og Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 06-06-2007
Koster det penge at åbne en dør?

I den politiske logik er det opgavens karakter og ikke en ønsket overskudsgrad, der bestemmer de økonomiske dispositioner. Af samme grund kan man ikke uden videre overføre det markedsøkonomiske omkostningsbegreb til den offentlige sektor, uden det får vidtgående negative konsekvenser. Ikke desto mindre er det regeringens hensigt - offensivt sekunderet af Kommunernes Landsforening.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-05-2007
Cakewalk – lerfoden slår revner

Slaget om regeringens kvalitetsreformer er på vej ind i den afgørende fase. Regeringen kommer med et udspil i juni måned, og forinden er de store arbejdsmarkedsorganisationer mere eller mindre taget i ed. Innovatorerne i LO har allerede nyasfalteret vejen til Canossa for at fremskynde Socialdemokratiets ankomst. Målet er dog hverken kejser- eller pavedømme - men derimod det nyliberale velfærdsfatamorgana.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-04-2007
Paradoksalt

Antallet af sager, hvor offentligt ansattes ytringsfrihed anfægtes, vokser. For det meste drejer sagerne sig om, at en eller flere ansatte er gået til pressen og peget på problemer indenfor deres fagområde, som de enten ikke har kunnet få ledelsen til at interessere sig for, eller som er blevet dysset ned. Loyalitetens grænsedragning mellem systemet og borgerne er blevet et tilbagevendende men ret upåagtet spørgsmål indenfor den offentlige sektor.

I den modsatte ende skaber det stor offentlig virak, når f.eks. TV2 går ind på en institution som Strandvænget for med skjult kamera at afsløre nedværdigende og utålelige forhold for en af de svageste samfundsgrupper - de fysisk- og psykisk udviklingshæmmede.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-03-2007
Tilbageskridt!

Kvindernes kamp for ligestilling er og bliver den rene tilpasningssnak, med mindre denne kamp indvæves i det brede politiske opgør med neoliberalismens rationalitet indenfor et samlet kampperspektiv. Derimod er tiltroen til, at kvindelige ledere eller kvindelig repræsentation i sig selv kan fremme kvindernes frigørelsesperspektiv et bekvemt illusionsnummer. Det afgørende er og bliver stadig, hvilken politik, de står for og er villige til at føre!

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-02-2007
Politisk konvergens?

Den aktuelle udvikling i Venstre minder om noget, vi tidligere har set i Socialdemokratiet. Begge steder har der været et opgør rettet mod forholdsvis store lommer i baglandet, der indtil nu har insisteret på at diskutere politik og spille en politisk rolle ude i den samfundsmæssige virkelighed. De to opgør har også det til fælles, at de tegner en mere og mere synlig afpolitiseringstendens af det offentlige rum. For den politiske elite drejer det sig alene om retten til at styre landet.

Andre aktører må på banen ...

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-12-2006
Pareto går igen

Den nyliberale påstand, at samfundenes økonomiske vækst alene skabes gennem en total deregulering af kapitalkræfterne og universaliseringen af den fri konkurrence, har antaget så uhyggelige konsekvenser i praksis, at selv ædruelige borgerlige økonomer ventilerer en voksende bekymring. En bekymring, der nu trænger sig på i samfundsdebatten, og reflekterer folks faktiske oplevelser. Men oppositionen halter bagefter.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-11-2006
En kommunal front mod centralmagten

Så længe protesterne foregår i spredt fægtning eller isoleres til en indbyrdes kamp mellem faglige organisationer og borgere på den ene side og byrådene på den anden, kan regeringen ride stormen af. Hvis derimod oppositionen, den lokale fagbevægelse, de mange lokale borgerråd og brugerbevægelser i hver kommune på samme tid - f.eks. den 3. oktober på Folketingets åbningsdag - gik på gaden for at demonstrere mod regeringens politik og krævede genforhandling af KL-aftalen, så ingen kommuner skal skære i budgetterne - og hvis de samme politiske kræfter og bevægelser fulgte det op centralt - er det meget vanskeligt at forestille sig, at regeringen skulle kunne modstå et sådant pres.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-09-2006
Leder 26. juni: Ynkeligt!

Leder 26. juni:

Tilbagetrækningsalderen for efterløn og folkepension stiger i 2025 til henholdsvis 63 og 68 år og i 2030 til 64 og 69 år.

- På trods af forårets mobiliseringer og støtten til en anden og mere solidarisk velfærdspolitik i brede dele af fagbevægelsen har den socialdemokratiske ledelse åbenbart ikke kunnet andet end at klistre sig til regeringens politik for at få et forlig i hus, skriver redaktionen for Kritisk Debat i denne ekstra leder.

Leder 15. juni:

Hvorfor accepterede Kommunernes Landsforening og de socialdemokratiske borgmestre alligevel aftalen med regeringen? Skyldes det, at et reelt forhandlingssammenbrud ville have ført til en omfattende politisk strid, som ville have sat hele aftaleteksten på den politiske dagsorden? Og dermed risikoen for, at den socialdemokratiske opposition kunne blive tvunget til at formulere en anden politik end regeringens?

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-06-2006
Oppositionens betingelser og muligheder
Hvor skal oppositionen begynde, hvis den vil samling om et fælles perspektiv og samtidig erobre regeringsmagten på et nyt og alternativ politisk grundlag? Artiklen foreslår otte politikfelter, der kan udfordre regeringen og åbne et vindue for de mange forskellige samfundsgrupper, der er begyndt at tvivle på den neoliberale politik men endnu ikke konkret kan forestille sig et alternativ hertil.
Skrevet af: Jan Helbak  
Offentliggjort: 15-06-2006
Fra frihedsbudskab til statsdirigisme

Regeringen begrunder sit velfærdsudspil med, at finansieringen af velfærden ikke kan sikres, hvis ikke beskæftigelsen stiger. Imidlertid dækker begrundelsen ikke de reelle hensigter ... Velfærdsudspillet markerer den tredje fase i regeringens nøje planlagte strategi for afvikling af det solidariske velfærdssamfund. Oppositionen derimod kæmper stadig for at komme ud af starthullerne.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 15-04-2006