Artikler: Ledere
Det upåagtede valg

De hænger der, som traditionen foreskriver. Ensomme og nærmest lidt spøgelsesagtige stirrer kandidaterne fra deres plakater ned på forbipasserende. Uden appel og uden betydning. Fravær af klip i nyhedsudsendelserne og de små overskrifter i aviserne giver et levende billede af en totalt død valgkamp op til EU parlamentsvalget. Ingen interesserer sig for det valg bortset lige fra de håbefulde kandidater, der selv udstråler en følelse af, at de "spytter mod vinden".

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-06-2009
Eftertankens tid?

Det batter ikke rigtigt at kritisere kapitalen for at handle "hamrende uansvarligt", når de enkelte kapitalister nu engang har handlet kapitalistiske ansvarligt. Hvis de har handlet uansvarligt set i en samfundsøkonomisk sammenhæng, og deres handlinger er i konflikt med menneskenes og samfundenes behov i almindelighed , så er det kritikken af kapitalismen og alternativet, der skal bruges krudt på - og ikke moralsk kvababbelse over de enkelte kapitalisters økonomiske rationalitet.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-05-2009
Arbejdsmarkedskommissionens afsluttende rapport – afvist og alligevel ikke
Selvom regeringen afviste Arbejdskommissionens nyliberalistiske forslag over en bred bank, er der meget, der tyder på, at den bare lurepasser og senere hen vil gøre forslagene til VK-regeringens egen politik. Ifølge Henrik Herløv Lund kan Arbejdsmarkedskommissionens forslag, vedrørende såvel fleksjob som førtidspension, kun betegnes som et frontalangreb på det rummelige arbejdsmarked. I forlængelse heraf en opskrift på social deroute for mennesker med reduceret arbejdsevne.

Derfor opfordrer Henrik Herløv Lund centrum-venstre til at kridte skoene og bevæbne sig til opgøret om efterløn, dagpenge, førtidspension og fleksjob.
Skrevet af: Henrik Herløv Lund  
Offentliggjort: 01-05-2009
Oppositionen styrket – og?

"Uligheden forvænner på den ene side og vulgariserer og ødelægger på den anden. Et system bygget på ulighed er imod naturen og bryder i det lange løb sammen."
- Matthew Arnold: Forelæsning om ulighed, 1903. (Financial Times 27. marts 2009)

Vel står et opgør med liberalismen for døren, men kun som indledningen til en omfattende gendemokratisering af hele samfundslivet, herunder produktionen og fordelingen af samfundets rigdom - nationalt og internationalt. Men det opgør magter ingen regering at gennemføre - alle gode hensigter til trods - med mindre den for det første er en del af en større international tendens og for det andet selv bidrager til at udvikle det demokratiske grundlag for sit eget folkelige mandat.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-04-2009
Skattereform på Skinner

Hvorfor har oppositionen indsnævret sin opposition mod skattereformen til alene at handle om større social afbalancering? I stedet for at gå lige i kødet på regeringen og samtidig gøre det klart for de brede lønmodtagergrupper, at enhver udvanding af progressionen i personskatten og enhver tilsvarende forøgelse af afgifterne altid vil "vende den tunge ende nedad". Og at forøgelse af det private forbrug på bekostning af det offentlige og kollektive forbrug først og fremmest rammer de store befolkningsgrupper, der har mest behov for en skattefinansieret statslig omfordelingspolitik.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-03-2009
Retten på overarbejde

Opgøret med den gennemtrængende retspolitiske tendens, der præger det politiske flertal for nuværende, og som ikke er en "retsstat værdig", og hvad værre er umyndiggør borgerne og undergraver demokratiet, må nødvendigvis overskride kritikken af samme retspolitiks overdrev og rette kritikken mod den samfundsudvikling, der på en og samme tid skaber og legitimerer de tilstande, som gør overdrevet nødvendigt.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-02-2009
Status over en social revolution

På Venstres landsmøde i weekenden den 15.- 16. november holdt formanden - Anders Fogh Rasmussen - to taler. Den første tale var en slags statusopgørelse over resultaterne fra de sidste syv års regeringspolitik, hvad formanden kaldte en "social revolution". Den anden tale indeholdt en lancering af regeringens nye grønne profil.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-12-2008
Hvor er ”den usynlige hånd”?

Det selvregulerende marked har aldrig eksisteret. Det var derimod benhård politisk intervention til fordel for finanskapitalens ekspansionsinteresser, der satte gang i en forceret kapitalistisk globalisering.
Hvis det ikke er nu, der skal rejses en diskussion om en ny demokratisk regulering af samfundsøkonomien, hvornår er det så?
Autoritær statsdirigisme venter i kulissen, hvis ikke centrum-venstre kender sin besøgelsestid.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 02-11-2008
TINA!

Historisk er grundlæggende strukturelle problemer aldrig blevet løst uden også at have medført store forandringer indenfor de toneangivende kapitalnationers indbyrdes magtrelationer. "USA er ikke længere verdens finanscentrum", som den tyske finansminister udtalte til Financial Times den 25/9. Og det er også det, vi er vidne til nu, hvor store økonomier som Kina og Japan - ja en hel Asiatisk region - skal træde til for at medfinansiere den amerikanske regerings redningsaktion. Selvfølgelig i disse økonomiers egen interesse - men regningen kommer senere. Og det handler ikke om grådighed - blot om kapitalistisk logik. There is no alternative!

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-10-2008
10 dage!

Den 7. august blev georgiske tropper sendt ind i provinsen Sydossetien for at sætte en stopper for løsrivelsesbevægelsen og sikre Georgiens "territoriale integritet". En forudsætning, som Nato har opstillet for medlemskab. Den 12. august invaderede Rusland Georgien og amputerede på 6 dage landets militære- og civile infrastruktur. Den 22. august påbegyndte Rusland tilbagetrækningen, men lod verden og især USA og EU forstå, at man agtede at fastholde visse kontrolposter både i flere havnebyer (bl.a. Poti) ved det Sorte Hav og i og omkring den centrale by Gori.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-09-2008
Kikkerten og det blinde øje

Overenskomstsituationen: Hvis de faglige ledere og oppositionens partier havde frigjort sig fra deres dyrkelse af "den danske model" og deres forandringsangst, ville de i fællesskab kunne have sat regeringen under et massivt pres. Men så ville de også have været tvunget til at formulere deres egen strategi og lagt an til en folkelig mobilisering for en tilbagerulning af regeringens politik. Men det ville have skabt en politisk uorden, der næsten ikke ville have været til at bære. Så hellere sætte kikkerten for det blinde øje og lade en oplagt sejr fare.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-06-2008
Politisk narrespil

Strejkevåbnets tid er ikke forbi, sådan som bl.a. visse arbejdsmarkedsforskere mener. Men strejkevåbnets overordnede politiske dimension skal erkendes og efterfølgende anvendes praktisk. Således at også de politiske partier, der nu afsværger enhver form for politisk indgriben i den uløselige konflikt, konstant bliver sat under massivt pres.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 03-05-2008
Noget sker!

Så hvad med at gå lidt frisk til sagen og se SF's store vælgertilslutning som et symptom på, at noget er i gang. Som udgangspunktet for det opgør med den kapitalistiske rationalitets irrationalitet, som så mange sukker efter, i stedet for at bruge al energien på at analysere på, hvad SF ikke er. Det er nemlig ikke Villy Søvndal eller SF, som fremover bør påkalde sig den største interesse, men derimod de tendenser ude i samfundet, som partiet politisk har sat i tale.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-04-2008
Kvalitetsreformen

I de få stunder, hvor politikerne og de politiske kommentatorer ikke beskæftiger sig indgående med Muhammedtegninger og ytringsfrihed eller har kastet sig ud i blomstrende fantasier om relegering af unge ballademagere, er deres opmærksomhed først og fremmest blevet rettet mod overenskomstforhandlingerne og en mulig storkonflikt samt mod Finansloven.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-03-2008
Social revolution i Danmark

Der var mange og flere kritiske kommentarer til statsministerens nytårstale. Imidlertid hæftede ingen af kommentatorerne sig ved Fogh Rasmussens meget stærke udsagn om, at "det stærke økonomiske opsving er en social revolution". Måske fordi de blot tog det som en af den slags hårdt pumpede overdrivelser, man går let hen over.

Skrevet af: Redaktionen  
Offentliggjort: 01-02-2008