Åbent brev til Villy Søvndal og SFs folketingsgruppe
Af Nils Bredsdorff & Jørgen Vogelius

Offentliggjort: 15. april 2011
For nylig hørte vi i radioen Villy Søvndal udtale sig om den kommende krig i Libyen. Lene Espersen var også med i programmet. Hun sagde det samme som Villy Søvndal, og det chokerende var, at han sagde det samme, som hun nu har sagt siden marts 2010. (Pol. 6.3.10) Hvis ikke det langsomme FN kan tage en hurtig beslutning, er vi nødt til at gå i krig uden FN-mandat. Oprindelig var det faktisk Søren Pind, der i december 2007, da han blev udenrigsordfører, fik sagt, at "Tiden er løbet fra FN som moralens vogter" og dermed åbnede for, at Danmark kan gå i krig uden om FN. Det var dette standpunkt først Espersen og nu 1 år efter Søvndal fremsagde og dagen efter gentog i avisen, sekunderet af ingen ringere end Holger K. Nielsen.

Kort efter Espersen som udenrigsminister havde fremlagt den nye danske opfattelse, afgjorde Højesteret, at Danmark ikke var forpligtet til at afholde sig fra at bruge krig, selv om det ikke var i en fælles FN-aktion.  SF og Villy Søvndal havde under den 5 år lange sag været enig med sagsøgerne i Grundlovssagen mod statsministeren i, at Grundlovens § 19 forhindrer, at Folketinget vedtager en krigserklæring uden om FN - om så Folketinget var helt enigt. Er gruppen inkl. formand faldet som første offer for Den Nye krigsdiskurs? Den flød langsomt af sted frem imod Højesterets dom, der nu efterfølgende legitimerer et stort skift i holdningen til FN, og til Grundlovens beskyttelse mod, at en dansk regering overtales til suverænitetsafgivelse og krigserklæringer og lader sig forføre af lette, korte løsninger. Grundlovsfædrene og flertallet af befolkningen mente i 1953, belært af tredivernes og verdenskrigens erfaringer, at det var nødvendigt at forsøge at forhindre kommende folketing i at kunne erklære krig.  Denne opfattelse var også den gængse stats- og folkeretlige forståelse, jf. fortolkningen af § 19 i det autoritative juridiske værk Karnov. Vel at mærke i alle udgaverne siden 1953 bortset fra den sidste udgave. Her er tolkningen skiftet ud, så døren er åben for den nye krigsdiskurs. Det skete før Højesterets dom. I Karnov havde krigsdiskursen allerede sejret.

Vi anklagede statsminister Fogh Rasmussen for at bryde Grundloven, vi fik moralsk støtte til anklagen for grundlovsbrud fra både Søvndal og Socialdemokraterne. De sidste kan man ikke regne med, når de får fært af ministertaburetter. Men Villy Søvndal og folketingsgruppen - krig i det internationale system uden om FN! I har endda fået dokumentationen tilsendt for et halvt år siden. Den er stadig på nettet - kig efter 'Den nye krigsdiskurs'. Hvad går der af jer?