Forord til ''Something is rotten in the welfare state of Denmark''
Af Bent Gravesen

Offentliggjort: 01. december 2009

I de sidste 10-15 år har det ikke været almindeligt at karakterisere det danske velfærds- og arbejdsmarkedssystem ved at citere det berømte udsagn, som Shakespeare i 1602 lod en af sine biroller, Marcellus, sige i 1. akt af Hamlet: "Something is rotten in the state of Denmark." Men det gør Jean-Pierre Séréni i denne artikel. Det danske velfærdssystem er ikke, hvad det har været. Danmark er ikke længere den velfærdsstat, der de sidste 10 år igen og igen er blevet berømmet for sit fleksible arbejdsmarked med hurtige fyresedler og høj, langvarig arbejdsløshedsunderstøttelse. I stedet er Danmark ifølge Jean-Pierre Séréni ved at blive en workfare stat.

Jean-Pierre Séréni gennemgår ikke blot en række af bristerne og manglerne i det danske velfærdssystem. Han stiller samtidig det spørgsmål, som mange bekymrede danskere også har stillet sig her under den økonomiske krise: Vil den danske flexicurity-model beskytte danskerne mod den værste recession siden Den Store Depression i 1903'erne?

Indtil nu har Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen forsøgt at undvige dette spørgsmål ved stædigt at underdrive krisens omfang og varighed. Der er ikke større problemer, end det kan klares ved at køre Dankortet ekstra flittigt og lidt skattelettelser, og i øvrigt er problemerne overstået lige om et øjeblik - når arbejdsløsheden har været oppe at vende ved 200.000.

Som Jean-Pierre Séréni gør opmærksom på bygger regeringens økonomiske plan for fremtidens danske velfærd, den såkaldte 2015-plan, på en "hverken - eller fantasi", hverken skattestigninger eller nedskæringer på velfærden. Allerede mens den danske økonomi var overophedet og længe inden den økonomiske krise stod det klart for mange, at skattestoppet nødvendigvis pressede ikke mindst kommunerne til nedskæringer på velfærden. Hvad bliver så resultatet, når dette samfund skifter fra overophedning og minimal arbejdsløshed til at være et af de EU-lande, der er hårdest ramt af verdenskrisen? Hvad sker der, når dette lille samfund, hvis beskæftigelse, produktion og vækst i den grad afhænger af eksport, pludselig rammes af en verdensomspændende recession? Læs om det i Jean-Pierre Sérénis artikel.