Tre gode råd til oppositionen
Af Pia Raug

Offentliggjort: 15. marts 2004

Pia Raug:

Kæmp indædt for Journalistikkens, Forskningens og Kunstens uafhængighed. Også når deres bærere er kontroversielle eller ikke altid leverer ønskede eller målbare resultater.

Kæmp aktivt for at fastholde og videregive både den etiske og den historiske hukommelse. Uden kollektiv hukommelse intet samfund.

Kæmp til sidste blodsdråbe, når nogen (også bureaukratisk) forsøger at knægte den ytringsfrihed under ansvar, som er demokratiets livsnerve, og dermed forsøger at gøre potentielle modstandere tavse på forhånd.

Knud Vilby:

Den internationale vision
For få år siden brugte Danmark hvert år lige så mange penge på udviklingsbistand og internationalt miljøarbejde, som på militært forsvar. Det var blød sikkerhedspolitik. Nu bruger vi hvert år 4-5 milliarder kroner mere på militær end på bistand. Militæret er dyrere, de andre indsatser skæres ned. Den bløde sikkerhedspolitik er død. Flere oppositionspartier vil nu sige ja til et nyt dyrt forsvarsforlig uden at rette op på miljø- og bistandsindsatserne. Der er brug for en opposition med en vision, som igen sætter den bløde sikkerhedspolitik, de humanitære indsatser og miljøet højest.

Visionen om bæredygtig styring
Arbejdsløsheden stiger. Finansministeren opfordrer til ekstra forbrug, flere bil- og junkindkøb. Der købes mere og mere overflødigt og miljøbelastende, men nødvendige sociale og miljømæssige indsatser er der ikke råd til. Et bæredygtigt samfund kræver bæredygtig styring af økonomien. Oppositionen må præsentere en vision om økonomistyring til gavn for miljøet og et bæredygtigt forbrug.

Den kulturpolitiske vision
Kommercialiseringen af alle dele af kulturen gør kulturpolitik vigtigere end nogensinde. Der er brug for kulturpolitik for at undgå, at mangfoldigheden forsvinder på et marked med ukritiske krav om hurtig synlighed og salgbarhed. Det langtidsholdbare i kunsten er ikke altid det, der sælger først og mest. Oppositionen må præsentere en vision for dansk kulturpolitik på et kommercialiseret og internationaliseret kulturmarked.

Michael Mansdotter:

Humanismen som drivkraft
Skab et realistisk alternativ til polariseringen mellem forskellige religioner og kulturer. Gør Danmark til et foregangsland for integration og rummelighed, og sæt fokus på de positive sider der er ved at blande forskellige kulturelle strømninger på et internationalt plan. Danmark vil være et fremragende ekperimentarium for globalisering med humanismen som drivkraft.

Væk med den vestlige verdens subsidier
Genopret Danmarks førerposition som bidragsyder til U-landene og iværksæt en international konference, som har til formål at fjerne tekniske handelshindringer for 3. verdens lande. Sæt samtidig fart på nedbringelsen af den vestlige verdens subsidier til landbrug og industri!

Plan for kulturen
Styrk den internationale udveksling af kultur og sørg for at dansk kulturliv får mulighed for at måle sig på internationalt plan. Udarbejd til dette en national helhedsplan for styrkelsen af dansk litteratur, billedkunst, musik og teater på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan.

Indfør borgerløn
Stop mistænkeliggørelsen af arbejdsløse og folk på andre overførselsindkomster. Indfør borgerløn og styrk lokale netværk, som skal bidrage til, at befolkningen yder efter evne og nyder efter behov.

Jens Lind:

Åben dialog
Til trods for at regeringen har erklæret klassekampen og ideologierne for døde og efter eget udsagn kæmper for frihed og det frie valg, har den ført en hårdhændet ideologisk kamp mod alle anderledes tænkende og anderledes levende. En opposition bør fjerne alle begrænsninger i at skabe en åben og kritisk dialog med anderledes tænkende og levende.

Et europæisk alternativ
Regeringen har kompromitteret Danmark i verden med sin ukritiske forholden sig til amerikansk imperialisme. Arbejd for at etablere et europæisk alternativ, der sikrer løsningen af konflikterne i bl.a. Mellemøsten (hvilket først og fremmest indebærer krav til Israel om at respektere FN resolutioner og opgive apartheidpolitikken over for palæstinenserne) og begrænsning af globalisering og markedskræfternes hegemoni.

Afskaf tvangsaktiveringen
Regeringen har øget presset på de marginaliserede i samfundet. Afskaf tvangsaktiveringen og disciplineringen af de arbejdsløse. Gør aktivering frivillig og skab et grundlag for et reelt frit valg på arbejdsmarkedet og indfør en borgerløn.

Henrik Plaschke:

Fremhæv forskellene
At vinde regeringsmagten hjælper kun, hvis den politiske dagsorden ændres. En opposition må stå for et alternativ. Måske ikke på alle områder, men det er vigtigere at fremhæve afgørende forskelle end at fremhæve ligheder med regeringen. Det fører intetsteds kun at konkurrere udfra regeringens dagsorden.

Enten eller
Den afgørende kulturkamp bør stå mellem enten mere lønarbejde, mere privatforbrug, mere materielt forbrug og mere ødelæggelse af vores fælles natur eller mere tid til hjemmearbejde, familie, læsning, bagning, teatret osv. Inderst inde ved de fleste, at vores livsstil hverken er økologisk holdbar eller sund.

Internationalt perspektiv
En bedre verden kan ikke skabes, sålænge Washington-Frankfurt-Bruxelles aksen får lov til at styre den globale politiske økonomi. Fremfor fortsat tilpasning til USA's globale ambitioner og opretholdelse af en illusorisk og fiktiv national suverænitet må vejen frem gå over en styrkelse af de internationale institutioner, herunder FN, samt en demokratisering af og udbygning af EU.