Globalisering nedefra.
Af Karsten Weber

Offentliggjort: 16. februar 2019

Kina som opstigende økonomisk magt er et stort tema i medierne og fremstilles med en blanding af beundring, angst og afvisning. Medens kapitalen ingen grænser kender og investeringer og varer bevæger sig globalt, så lykkes det hele tiden at spille mennesker ud imod hinanden. Initiativet Forum Arbeitswelten fra Tyskland er imod nationalisme og konkurrencekamp. Vi forsøger at bringe mennesker sammen som ofte arbejder i de samme virksomheder i forskellige lande. Grundlaget er basisarbejde, hvor det handler om at bringe mennesker sammen fra begge lande for at udveksle erfaringer om arbejds- og livsvilkår.

Peter Franke og Karsten Weber kommer gerne til Danmark og fortæller om deres erfaringer på engelsk. Peter Franke er formand og tysk-kineser.

På baggrund af grundige diskussioner med fagligt aktive i Hongkong opstod en ide: At udveksle erfaringer mellem tyske og kinesiske arbejdere.

2008 blev organisationen ”Forum Arbeitswelten- China und Deutschland”(1) grundlagt, for at opbygge og styrke et samarbejde i basis mellem mennesker og grupper i begge lande. Et samarbejde hvor man kunne drøfte sociale og økonomiske problemer, men også for at diskutere alternative ideer om forandring i en global sammenhæng.

De politisk vanskelige forhold i Kina har medført, at organisationer som ser kritisk på de sociale, politiske og økologiske forhold, og informerer om det til udlandet, holder til i Hongkong. Her er der mindre undertrykkende forhold.

Forum Arbeitswelten samarbejder med et netværk af organisationer i Hongkong og Tyskland som er kritiske overfor globaliseringen og arbejder med transnationalt solidaritetsarbejde. I Hongkong er det Asia Monitor Resources Centre(AMRC) og Globalisation Monitor(GM). I Tyskland er det Stiftung Asienhaus, Express, Labournet Germany, Südwind-Institut, Transnational Information Exchange Germany(TIE) og Werkstatt Ökonomie.

Det praktiske arbejde begyndte i 2008 med oversættelse af artikler og tekstunderlægning af en spillefilm. Det blev fulgt op af et besøg af samfundsforskere fra China Institute for Industrial Relations og fagforeningsfolk fra ACFTU i Beijing og Guangzhou. Med temaet ”Globalisering, arbejdskonflikter og partssamarbejde i Tyskland”. Desuden blev der afholdt en faglig dag hos IG Metall i Berlin.

2009 blev der lavet informationsarbejde om projektet i medier i Hongkong og Tyskland(2), og der blev oprettet en hjemmeside: www.forumarbeitswelten.de. Det efterfølgende år blev en gruppe sociale aktivister fra Kina inviteret til Tyskland til et seminar om ”Kapitalismen i krise- Hvad er forskellen mellem Kina og Tyskland?”

Tyske fagforeningsfolk fra detailhandelen for tekstil og beklædning besøgte det sydlige Kina og deltog i en workshop med kinesiske aktivister om udviklingen i de globale forsyningskæder inden for tekstil- og beklædningsindustrien. I 2010 blev der gennemført et besøgsprogram og seminar for kinesiske sociale aktivister om temaet: ”Nye former for selvorganisering”. Samme år afholdt Globalisation Monitor i Hongkong en sundhedsworkshop for kinesiske aktivister i Shenzhen. I 2011 blev der gennemført et besøgsprogram for redaktører af forskningsnetværket Kinesiske arbejdere og ChinaLabourNet i Tyskland om ”Prekære arbejdsforhold og solidaritet? Fastansat og vikar i Tyskland…gammel og ny arbejderklasse i Kina”. I 2012 deltog 2 personer fra Forum Arbeitswelten i en konference afholdt af LaborNotes om ”China-Labor Exchange” i Chicago.

Ved siden af det tysk-kinesiske besøgsprogram blev udarbejdet en beskrivelse af den sociale situation i Tyskland som blev fremlagt af 6 medlemmer fra Forum Arbeitswelten på seminarer i Beijing, Wuhan, Guangzhaou og Hongkong. I Tyskland blev der gennemført debatmøder om ”Fagforeninger og faglig aktivitet i Kina – hvor er de frigørende perspektiver”, ”Demokrati og fagbevægelse i Kina” og ”Voksende nationalisme i Kina”.

Det sidste udvekslingsbesøg handlede om et møde mellem ansatte fra virksomheder som findes i begge lande, og en undersøgelse af arbejdsforholdene i disse virksomheder. Men i dette projekt mærkede vi den kinesiske regerings undertrykkelse. Kort før udvekslingsbesøget blev kinesiske aktivister fra en arbejder NGO arresteret. Den kinesiske rejsegruppe aflyste deres besøg i Tyskland. Den tyske rejsegruppe måtte aflyse flere møder med kinesiske arbejdere på grund af modstand.

Men det lykkedes dog under delvis åbne og lukkede møder at møde de kinesiske arbejdere.

Et vigtigt resultat af projektet var en Rapport på både tysk og kinesisk om arbejdsforholdene i virksomheder som har produktion i begge lande, se vores hjemmeside.

De opståede kontakter havde også en direkte indflydelse på aktuelle konflikter. Især kan nævnes de indlejede arbejderes protest på VW fabrikken i Changchun, hvor de rejste krav om at tysk arbejdsret skulle gælde i koncernen. Protesterne blev mødt med undertrykkelse, de sociale medier som omtalte det blev censureret og arbejderaktivister blev arresteret. Der var solidaritetsaktioner ved G20 topmødet i Hamburg og solidaritetserklæringer fra fagligt aktive i bilindustrien. Det gav fornyet mod hos arbejderne i Changchun som genoptog deres kamp. Der var også solidaritets tilkendegivelser i Wolfsburg og foran VW fabrikker i Emden og Hannover.

Samtidig ser man at den kinesiske regering griber ind mod venstreorienterede kritikere. Når marxisme hører til pensum på gymnasier og universiteter, så er det kun partiets syn på de tyske tænkere. Man griber ind mod studiekredse på universiteterne som læser Marx, som tager ham på ordet og støtter organisering af arbejdskampe. Der har været politiindgriben på universiterne og talrige aktivister er blevet arresteret. Da arbejdere på fabrikken JASIC stillede krav om en selvstændig faglig organisering og blev støttet af nymaoister samt ældre partifolk, medførte det undertrykkelse og fængslinger. Også her var der solidaritetsaktioner i Tyskland til støtte for ofrene.

Aktuelt arbejder Forum Arbeitswelten med at sætte fokus på kinesiske investeringer i Tyskland. Der er allerede knyttet kontakter mellem havnearbejdere i Hongkong. Hamburg og Athen.

Karsten Weber er uddannet industrielektriker, filmproducent og initiativtager til www.chezduzen.de. Samt Blitzfilm festivaler med tyske kortfilm i Kina. Medlem af Forum Arbeitswelten.

Oversat fra tysk af John Graversgaard.

Kilder:

1. www.forumarbeitswelten.de

2. http://www.globalmon.org.hk/

https://borderless-hk.com/category/eng/)

http://www.labournet.de/category/internationales/china/worlds_of_labour/