Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 med Energiaftalen og regeringens klimastrategi.
Af Tarjei Haaland

Offentliggjort: 16. februar 2019

Med Folketingets energiaftale og regeringens klimastrategi er Danmark langt fra at leve op til 1,5 grads-målet.

--

Med Energiaftalen fra juni 2018 og regeringens klimastrategi fra september 2018 vil Danmark i 2030 have et udslip af drivhusgasser på 43 mio. tons CO2ækvi – men dette udslip skal mere end halveres, hvis Danmark skal kunne leve op til 1,5 grads-målet.

Hvis Danmark skal levere, hvad der skal til for holde stigningen i den globale middeltemperatur på maksimalt 1,5 grader, så skal vi udfase de fossile brændsler senest i 2040, reducere CO2-ækv-udslippet med mindst 70 procent og non-ETS sektorens udslip med 50 procent i 2030ii.

Det er derfor yderst relevant at vurdere, hvor langt man når reduktionsmæssigt i 2030 med Energiaftalen fra juni 2018iii og regeringens klimastrategi fra september 2018iv.

Af et bilag i Energistyrelsens ”Basisfremskrivning 2018” fremgår, at det samlede CO2ækv-udslip i Danmark uden nye tiltag vil blive 51,5 mio. tons i 2030v, og at non-ETS sektorens udslip i 2030 uden nye tiltag vil blive 31 mio. tons CO2ækv.vi

Energiaftalen fra juni sidste år skønnes at føre til en reduktion i 2030 på 8,5 mio. tons i det samlede udslipvii – og 1,1-1,5 mio. tons i perioden 2021-30 i non-ETS sektorenviii.

Det samlede udslip vil derfor blive reduceret til 43 mio. tons CO2ækv i 2030.ix

Regeringens Klimastrategi leverer i perioden 2021-30 kun samlet 3,9 mio. tons i reelle reduktioner i non-ETS sektorenx, som med de 1,1-1,5 mio. tons fra Energiaftalen summer op til godt 5 mio. tons samlet i perioden 2021-30 – og dermed omkring 1 mio. tons i 2030xi.

I 2030 vil non-ETS sektorens udslip altså blive 30 mio. tons CO2ækv.xii

Det svarer til en samlet drivhusgasreduktion i forhold til 1990 på kun 39 procent, og en reduktion i non-ETS sektoren på kun 24,4 procent i forhold til 2005.

Det svarer til en manko på i næsten 22 mio. tons i 2030. Drivhusgas-udslippet, som bliver resultatet af energiforliget og klimastrategien i 2030, skal nærmest halveres – fra 43 til 21 mio. tons CO2ækv.

Ambitionsniveauet skal med andre ord strammes gevaldigt op, hvis Danmark skal levere de drivhusgas-reduktioner i 2030 – 70 procent reduktion af det samlede udslip i forhold til 1990 og 50 procent i non-ETS sektoren i forhold til 2005 - som skal til for at leve op til målet om at holde stigningen i den globale middeltemperatur på 1,5 grad.

En nødvendig opgave, som et nyt grønt flertal i folketinget må sørge for at realisere.


 


 

             Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver i Greenpeace

i42-44 mio. Tons CO2ækv I følge: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/notat_om_effekter_af_energiaftalen.pdf

v51-52 mio. tons CO2ækv I følge https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/notat_om_effekter_af_energiaftalen.pdf

vi30,6-31,3 mio. tons CO2ækv i 2030 i følge: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/basisfremskrivning_2018.pdf, bilag ”Figurer og tabeller”, fil: ”4 og 34”.

vii8-9 mio. tons CO2ækv i følge: //ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/notat_om_effekter_af_energiaftalen.pdf

viiihttps://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/notat_om_effekter_af_energiaftalen.pdf

ix51,5-8,5 = 43 mio. tons CO2ækv

xi5 mio. tons akkumulerede reduktion i perioden 2021-30 vil resultere i ca. 1 mio tons reduktion i 2030.

xii1 mio. tons mindre end 31 mio. tons uden tiltag.