ALKA-salg er blå fagforeningspolitik
Af Anders Olesen & Jacob Nerup

Offentliggjort: 15. december 2017

Mange medlemmer og fagligt aktive står tilbage med ingenting efter salget af ALKA til Tryg. Vi må sande, at fagbevægelsens topfolk over en weekend forvandlede hundrede års fælleseje til et finansielt spekulationsobjekt. Et salg der er kortsigtet, udemokratisk og en social uansvarlig beslutning. Det er efter vores mening blå fagforeningspolitik.

Som det var tilfældet med DONG og andre statslige udsalg, så får man en samlet købssum til værdi af mange milliarder. Men hvad nu, hvis det er for billigt, for dumt og farligt på den lidt længere bane? Det er en beslutning, som ikke kan gøres om igen og rækker generationer frem i tiden. Nu er det for sent, at gøre salget om. Men det er ikke for sent at lære noget og tage de nødvendige politiske konsekvenser.

Protesterne har været mange, og hovedbestyrelserne i de store forbund har været delte, og hele forbund har været imod. Forbundsformanden for Blik og rør, Max Meyer, er imod. Det samme er Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden, og det gælder også Henrik Bay Clausen, formand for 3F Kastrup. Men lige lidt hjalp det.

Var det nødvendigt at sælge

Lad os starte med et spørgsmål. Var det overhovedet nødvendigt at sælge ALKA? Kim Simonsen (HK) siger ”de fik et godt tilbud” og at det ”ikke er kerneopgave at drive forsikringsselskab ”. Per Christensen (3F) siger, at det hverken var af nød eller af lyst – men hvad er det så? De har ganske enkelt ikke begrundet det. I mange år har ALKA leveret et årligt overskud på mange hundrede millioner kroner, og de står godt på markedet med et stærkt digitalt produkt. I vores optik er svaret Nej, det var ikke nødvendigt med et salg.

Det er som om, at fagbevægelsens topfolk med udsigten til en milliardgevinst fuldstændig har mistet blikket for de store linjer og slået det sociale kompas fra. For det er ALKA’s priser, som i dag sætter et loft for priserne. Det er et anerkendt faktum i branchen. Selvfølgelig vil priserne stige i fremtiden, når et kommercielt drevet selskab som Tryg er køber, fordi den nye ejer skal maksimere sin investering gennem et højere præmier og lavere udbetalinger.

Dyrt for alle

Men priserne stiger ikke kun for ALKAs kunder. Priserne vil stige på hele forsikringsmarkedet, fordi der ikke længere vil være noget forsikringsselskab, der sætter et prisloft. Dyrere forsikringer har jo en social slagside, fordi det bliver dyrere for de fattige, for dem i de udsatte boligområder og dem i de mest nedslidende fag.

Vi synes, at forbundsledelserne er blinde for erfaringerne med salg af fællesskabsejede selskaber. Tænk bare på DONG og TDC, hvor fællesskabet tabte, mens kapitalejerne grinede. Det virker, som om fagtoppen intet har lært af, at jo mere markedsdominans et enkelt selskab har, des større bliver udgifterne for os andre. Vi behøver jo bare nævne Danske Bank og deres gebyrer.

Dyrekøbt milliardgevinst – hvad skal den bruges til

Det, som er en gevinst i dag, kan være et stort tab i morgen. Selvom fagbevægelsen i dag får 8,2 milliarder kr. for salget af ALKA, så kan der på sigt være et mange gange større tab for lønmodtagerne samlet set.

Forestil dig at prisen på forsikring stiger med tusind kroner om året, som følge af et salg af ALKA. Hvis vi antager, at der er tre millioner lønmodtagere, som skal have forsikring, så er det en årlig ekstra udgift på tre milliarder kroner – om året. Så allerede efter tre år har fagbevægelsens medlemmer samlet set tabt en milliard kroner.

Forbundene kan polstre kassen med rigtig mange hundrede millioner og nogen forbund endda milliarder. Men vi savner svar på, hvad skal pengene bruges til? Hvilken indflydelse får medlemmerne på det?

Skal forbundsledelsen nu bare læne sig tilbage eller er der offensive planer for lokal organisering og genopbygning af faglige organisationers kampkraft?  Måske kan de få lidt syndsforladelse, hvis milliarderne bruges til at polstre strejkekassen, så vi står klar til et stort overenskomstslag i 2020 om kortere arbejdstid og markante lønstigninger. Men det er nok et fromt håb med den blå tankegang, som fagtoppen har præsteret i denne sag.

De store bliver endnu større

Med ALKAs salg til Tryg, vil man have en stærk markedsleder, som sidder på 22 % af forsikringsmarkedet. Top-Danmark har ca. 18% af markedet og kæmper om at være markedsleder. Dermed vil vi bevæge os nærmere et monopolmarked end vi allerede er. Gjensidige i Norge og Alm. Brand er mindre spillere med andele af markedet på hhv. 8% og 4-6%.

Tryg er drevet på hundrede procent markedsvilkår og har en direktion, som kun sigter efter overskud og vækst. Selvom 60 % af Tryg er kundeejet, så er det interesserne for de resterende 40 % kommercielle ejere, som styrer retningen. Man skal ikke lade sig narre af Trygfondens millionuddelinger og livreddere på badestrandene. Det dækker over en målrettet kommerciel virksomhed.

Jo mere enkelte selskaber kan dominere markedet des lettere er det for dem at sætte priserne op. Det kender vi fra bankverdenen, hvor Danske Bank har presset gebyrerne i vejret til ugunst for lønmodtagerne.

Dermed kan man rose ALKA for i dag at varetage en samfundsopgave: At holde priserne på forsikring nede.

Udemokratisk salgsproces

Det næste spørgsmål som presser sig på, er hvorfor salget skulle foregå uden debat og åbenhed? Hvorfor indhentede de ikke et principielt mandat i deres hovedbestyrelser eller endnu bedre på en kongres? Var de så bange for at få et nej?

LO-forbundenes topfolk i ALKAs bestyrelse har forhandlet om et salg siden sommer med hele branchen. Hvor længe har de været enige om det? Man begynder vel ikke at forhandle med TRYG, bare sådan lige. Der må have været forudgående drøftelser forbundsformændene imellem. Så de eneste som ikke måtte vide noget var fagbevægelsen medlemmer. Det er da langt ude, at Kim Simonsen ikke søgte et principielt mandat på den just afholdte kongres i HK.

Og det er endnu længere ude, at Kim Simonsen i egenskab af formand for ALKA, bruger de ansatte i ALKA som skjold mod kritikken om ikke at overholde de demokratiske spilleregler. Dem har han hverken spurgt eller vist hensyn i processen. Tværtimod oplyser Tryg, at de alle sammen skal flytte arbejdsplads i 2019, og en del af dem skal sandsynligvis fyres.

Selv de repræsentative hovedbestyrelser i de store forbund måtte ikke vide noget, og skulle på få timer beslutte sig. De fik en gulerod på 8,2 milliarder og en revolver for panden, og har samtidig fået mundkurv på. Det har jo intet med demokrati at gøre, men viser desværre, at lige så snart man leger med finanskapitalen, så bliver alle demokratiske spilleregler sat ud af kraft.

Demokratisk ejerskab betyder noget

I generationer har fagbevægelsen stået vagt om fælleseje og demokrati, og ikke mindst at et ureguleret marked er til ugunst for lønmodtagerne.

ALKA er fælleseje og demokratisk styret. Her har fagbevægelsen en direkte mulighed for at påvirke markedet til gavn for medlemmerne. Slipper fagbevægelsen ejerskabet i ALKA, så fortaber man for evigt muligheden for at sikre medlemmerne direkte indflydelse på priserne.

Nu skal vi så være medlemmer af Tryg. 60 procent af Tryg er medlemsejet, resten er ejet af private finansinvestorer. Har de faglige topfolk en plan for, at de af medlemmerne som er kunder i ALKA, kan organisere deres indflydelse i Tryg. Kan vi regne med, at der bliver en fælles indsats fra fagbevægelsen eller er vi bare overladt til individuelle handlinger på markedet?

Har fagbevægelsens topfolk helt opgivet tanken om fælleseje, som et værn for lønmodtagerne på et stadig mere aggressivt og ekskluderende marked. Hvad bliver det næste? Hvis det ikke er fagbevægelsens opgave at drive forsikringsselskab, så er det vel heller ikke fagbevægelsens opgave at drive bank – så er salget af AL det næste? Det vil være katastrofalt i en konfliktsituation!

Vi bliver nødt til at få fagbevægelsen sociale kompas på plads igen og tage afsked med blå økonomisk tænkning. Lad os starte med at erkende, at salget af ALKA er en fejltagelse af de helt store.

KILDER

Søndagsavisens pristjek april 2015

Forbrugerrådets pristjek april 2016

  • ALKA er nummer 2


Kilde: https://www.alka.dk/-/media/dokumenter/marketing_pdf/testvinder/samlerabat-bedst-i-test-april-2016.ashx?la=da

Top Danmark og Tryg slås om at blive markedsledere.

Kilde: https://www.forsikringsportalen.dk/forsikringsselskaber/20-stoerste-forsikringsselskaber/