Anbefaling: Reform Watch
Af Klaus Krogsbæk

Offentliggjort: 17. april 2017

Hvad sker der på de europæiske arbejdsmarkeder? Hvad betyder de mange reformer for lønmodtagerne? Hvordan går det med partssamarbejdet, og hvor stærkt står fagbevægelsen?

Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på via en ny hjemmeside og et nyhedsbrev fra europæisk LO’s forskningsenhed ETUI.

Reform Watch

’Reform Watch’ hedder en hjemmeside, som løbende overvåger udviklingen i de 28 EU-lande med særligt fokus på arbejdsmarkedet, pensionsreformer og strejker.

På siden findes også en række generelle fakta og statistisk materiale om udviklingen på de enkelte landes arbejdsmarkeder. Endelig indeholder ’Reform Watch’ også et overblik over landenes samarbejdssystemer, en liste over de vigtigste fagforbund og arbejdsgiverorganisationer samt links til relevante rapporter fra forskningsenheder og ’tænketanke’.

Det er ETUI, som udgiver ’Reform Watch’. ETUI (The European Trade Union Institute) er en selvstændig research- og uddannelsesenhed under europæisk LO.

‘Reform Watch’ findes her: www.etui.org/Reforms-Watch

Collective Bargaining Newsletter

’Reform Watch’ kan med fordel suppleres af ’The monthly Collective Bargaining Newsletter’, som ETUI udgiver sammen med AIAS (’Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies’). Nyhedsbrevet henvender sig til ”praktikere, politikere og forskere” med opdaterede og lettilgængelige førstehåndsoplysninger om overenskomstforhandlinger i alle 28 EU-lande samt Island, Liechtenstein, Norge, Serbien, Schweiz og Tyrkiet.

Nyhedsbrevet indeholder korte resuméer med links til flere og detaljerede baggrundsoplysninger. Brevet baserer sine oplysninger både på de internationale nyhedsbureauer samt ikke mindst på et omfattende netværk af kontakter især inden for den europæiske fagbevægelse.

’Collective Bargaining Newsletter’ kan bestilles her: https://www.etui.org/E-Newsletters/Collective-bargaining-newsletter

Og nyhedsbrevets imponerende arkiv findes her: http://cbnarchive.eu/