Industriens OK 2017 – det er en ommer
Af Anders Olesen

Offentliggjort: 15. februar 2017

Der er aftalt overenskomst på industriens område, og jeg er bestemt ikke imponeret.

42 timers arbejdsuge kan varsles. Lønstigninger på godt 2 % årligt. Selvbetalte seniordage. Intet værn mod social dumping. Små forbedringer for børnefamilierne. Det er overskrifterne i Industrien overenskomst som skal løbe i tre år.

Jeg synes, at forhandlerne burde have fået langt mere på lønnen. De har ladet industriens ansatte betale en høj pris med øget adgang til lange arbejdsuger. De øvrige forbedringer skal de ansatte selv betale for. Samtidig svigter de faglige topfolk resten af arbejdsmarkedet, fordi der ikke er et nyt og stærkere værn mod social dumping. Det er en ommer i min optik.

Her er en hurtig gennemgang af de vigtigste elementer.

Det indeholder aftalen om Industriens overenskomst

 

  • Forbedringer skal betales af forringelser. Arbejdsgiverne får ret til at varsle systematisk overarbejde i en længere periode på op til 5 timer ekstra om ugen, dvs. en 42 timers arbejdsuge i fx tre måneder, og så kan man afspadsere på andre tidspunkter, som arbejdsgiveren ensidigt kan diktere. Det åbner for et længere og hårdere arbejdsliv, hvilket står i skærende kontrast til danskernes ønske om at arbejde mindre.
  • Fridage skal betales af lønmodtagerne selv. Ældre ansatte kan fem år før pensionsalderen tage op til 32 seniordage, hvis man bruger sin fritvalgslønkonto og pensionsindbetalingen. Skal man bruge alle 32 dage forudsætter det, at man opsparer hele sin fritvalgslønkonto i ti år før pensionsalderen. Konsekvensen er lavere pension i alderdommen og lavere løn under ansættelsen. Det er ikke en løsning på de nedslidtes problem. De skal ikke vente til de er 62 år, og de skal ikke være fattigere.
  • Lønstigningerne på 2, kr. mere i timen på mindstelønnen og en fordobling af fritvalgslønkontoen er meget beskedne, når virksomhederne har kæmpe overskud. I 2015 havde danske virksomheder et overskud på 227 milliarder kr. I perioden 2012-2015 er topdirektørernes årsløn steget med 3,6 millioner kr., eller hvad der svarer til 33 pct. Til sammenligning er den gennemsnitlig løn for LO-arbejdere steget med 500 kr. i den samme periode, svarende til en stigning på 1,5 pct.
  • Uddannelsesaftalen på 200 millioner skal tages ud af de eksisterende kompetencefonde, og arbejdsgiverbidraget stiger ikke. Beløbet svarer til 300, kr. årligt, hvis alle, der er omfattet af overenskomsten, skal bruge det. Det er ikke et stort løft, men blot en medfinansiering af virksomhedernes begrænsede uddannelsesindsats. Det skal samtidig bemærkes, at den ansatte skal give afkald på sin selvvalgte uddannelse, og arbejdsgiveren skal være enig, dvs. har en vetoret.
  • Som sædvanlig er der kun krummer til lærlingene, der kun får en årlig lønstigning på 1,7 %.
  • Overenskomsten rummer også en række forbedringer for børnefamilierne, fx om børns sygdom; løn for resten af dagen, hvis barnet bliver syg mens du er på arbejde; to omsorgsdage som er selvbetalte og afhængig af arbejdsgiverens accept; fuld løn under de dele af forældreorloven, som overenskomsten giver ret til. Det er fremskridt for ligestillingen. Herudover er der bedre muligheder for at optjene anciennitet for vikarer og et bedre efterværn til tillidsrepræsentanter.

Ikke godt nok
Vi i Enhedslistens faglige landsudvalg vil foretage en nærmere vurdering, når vi kender den endelige aftale i detaljer. Men det, der foreligger nu, er ikke godt nok. Der er behov for at der kommer et gennembrud i reglerne mod social dumping på transportens, byggeriets og de øvrige områder.

Det er et kæmpe problem at industriens overenskomst danner rammer for de øvrige overenskomster, fordi industrien dikterer vilkår for andre områder uden hensyn til deres problemer. Hvorvidt de andre overenskomstområder accepterer industriforligets rammer, og det håber jeg ikke at de gør, vil de kommende uger vise.

Men det, der foreligger nu, lægger op til, at fagforeninger og arbejdspladser forbereder en nej-kampagne.
 
Links:
Dansk Metal – gennemgang af aftalen
HK Privat - kommentar
DI – gennemgang af aftalen
LO – kommentar
3F - kommentar