Politisering af EU`s nye økonomiske regeringsførelse
Af Roland Erne

Offentliggjort: 15. april 2016

Roland Erne mener at EU`s regeringsførelse kan sammenlignes med et multinationalt firma som kontrollerer sine underafdelinger med fast hånd. Han efterlyser politisering af denne udvikling. Politisering kan forklares som et begreb som omsætter økonomiske styreformer til politiske begreber, så det kan forstås som magtpolitiske styreformer som berører borgerne. Roland Erne kritiserer den europæiske fagbevægelse for at halte bagefter når det gælder om at forstå og handle på den enorme magtkoncentration som EU-kommissionen har fået tildelt. En magt som bruges systematisk til at trænge arbejderbevægelsen tilbage og forringe løn- og arbejdsvilkår bredt ud i Europa.

EU`s nye styreform kræver en forklaring. I modsætning til den europæiske fagbevægelse(ETUC) så afviste EU`s økonomiske og politiske ledere indtil for nylig at der var brug for en koordinering på EU-niveau af de industrielle relationer. Angiveligt fordi selvregulerende markedskræfter automatisk ville føre til den ønskede nedadgående tilpasning af løn og arbejdstage- rettigheder bredt ud i Europa.

I nov. 2011, vedtog EU-parlamenter og Ministerrådet imidlertid 6 nye love om europæisk økonomisk regeringsførelse, den såkaldte ”Six-Pack”. Andre love fulgte derefter. Dette nye økonomiske regime giver Kommissionen og Rådet beføjelser til at udstede bindende økonomiske krav til de nationale parlamenter og anvende sanktioner i tilfælde ar manglende opfyldelse.

I vedlagte Video Podcast, forklarer jeg hvorfor den europæiske arbejderbevægelse, stort set har svigtet når det gælder om at politisere EU`s nye økonomiske regeringsførelse. Spørgsmålet er vigtigt, og ikke kun for de som interesserer sig for social retfærdighed og demokrati i Europa.

Den organiserede arbejderbevægelses svage reaktion på centraliseringen af den socioøkonomiske regeringsførelse satte mine tidligere analyser af grænseoverskridende faglig aktion i et kritisk lys.

I min bog ”European Unions: Labor's Quest for a Transnational Democracy”, mente jeg at grænseoverskridende (transnational) faglig action ikke var udløst af udviklingen af et transnationalt marked, men som følge af den voksende overnationale organisering af virksomheder og statslige strukturer. Men hvis det er lettere at politisere Kommissionens beslutninger end de akstrakte markedskræfter bag den økonomiske europæisering og globalisering, hvorfor har det så været så svært for arbejderbevægelsen at politisere EU`s nye regeringsførelse i det offentlige transnationale rum?

Min tale består af to dele. Først gennemgår jeg rækkevidden og indholdet af EU`s nye økonomiske regeringsførelse og diskuterer om der her kan findes et grundlag for grænseoverskridende, transnational aktion. Derefter vurderer jeg den europæiske fagbevægelses aktiviteter på forskellige niveauer af den europæiske økonomiske regeringsførelse: På tidspunktet for fremkomsten, tilpasningen og implementeringen.  Denne tilgang giver mulighed for at vurdere de forskellige forklaringer som kan findes på den svage politisering af den nye europæiske regeringsførelse.

Jeg prøver at vise at EU`s nye regeringsførelse ikke følger den klassiske modet for en føderal stat, men snarere ligner strukturen for en multinational virksomhed, som kontrollerer sine på papiret selvstændige lokale underafdelinger, ved brug af at spille grupper ud mod hinanden og lave overnationale sammenligninger på en række nøgletal.

Jeg konkluderer at den organiserede arbejderbevægelses problemer med på effektiv måde at politisere den europæiske økonomiske regeringsførelse bedst kan forklares ved det overnationale EU-regimes evne til at nationalisere sociale konflikter.

Denne tale bygger på et studie af offentlige og ikke-offentlige dokumenter fra nationale og europæiske fagforeninger. Studiet er også udgivet som en særudgave af Labor History med titlen: ”Politicizing the Transnational” og var en del af mit bidrag til ”Transnational Labor Project” ved Centre for Advanced Study in Oslo.

Oversat fra engelsk af John Graversgaard med tilladelse af Roland Erne. Pod Cast`en findes på det vedlagte link fra www.Socialeurope.eu

Kilder:
https://www.socialeurope.eu/2016/01/politicizing-the-eus-new-economic-governance-regime/
The Case of Trade Unions:  Globalization and the Possibility of Transnational Actors: https://transnationallabour.wordpress.com/
Roland Erne: ”European Unions: Labor's Quest for a Transnational Democracy”, http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100323970