Union Solidarity International
Af Torsten Geelan

Offentliggjort: 15. oktober 2013
Denne artikel er koblet til temaet: Fagbevægelsen. Klik på temanavnet for at se mere

I Storbritannien har Occupy London[1] og UK Uncut[2] kæmpet hårdt for at modvirke regeringens sparepolitik og undertrykkende arbejdsmarkedspolitik. Siden de blev etableret i 2009, har de udviklet en stor og voksende kapacitet til at mobilisere igennem internettet og de sociale medier (Castells 2013). Selvom disse netværksorganiserede bevægelser adskiller sig fra fagbevægelsens hierarkiske og bureaukratiske strukturer, og er drevet af en yngre generation, er den britiske fagbevægelse nu begyndt at udvikle deres egen netværksbaserede kampagneorganisation, Unite Solidarity International[3] (USi). Etableret af fagforeningen Unite den 1. maj 2012 med støtte fra en stor del af den britiske fagbevægelse.

USi har to formål. Først og fremmest, at få offentligheden til at se fagforeningerne som repræsentanter for alle løn-modtagere i kampen imod den neoliberale politiske dagsorden. Og få historier ud i offentligheden, uden at medierne forvrider dem. Det er specielt vigtigt i Storbritannien, hvor lønmodtagernes perspektiv ofte mangler i det offentlige mediebillede (historisk set er en af årsagerne, de store nedskæringer i fagforeningernes kommunikations arbejde, nødsaget af den store medlemstilbagegang i firserne, hvor antallet af fagforeningsmedlemmer faldt fra 12 millioner til lidt over 6 millioner). USis andet formål er at knytte fagforeningernes organisatoriske og strukturelle styrke til dynamikken i de sociale medier, på tværs af internationale grænser.

Dette forskningsnotat har til formål at undersøge hvad USi har formået at opbygge indtil videre.

Hjemmeside og de sociale medier
USis hjemmeside fungererer som omdrejningspunket for alle deres sociale medie aktiviteter. Facebook, Twitter og YouTube, og de mindre udbredte som Flipboard[4] og This Is My Jam[5]. Siden 2012 har USi formået at opbygge en støt voksende tilstedeværelse på internettet. Som det fremgår af statistikerne nedenfor er Youtube og deres hjemmeside de to vigtigeste kanaler indtil videre.

Tabel 1. Performance af USis 6 største medier, Nov 2012-July 2013

Platform

Performance

Hjemmeside

205,833 hits

Facebook

4,754 likes

Twitter

2,638 followers

YouTube

111,721 views

Audio Podcast Downloads

4,497 downloads

E Newsletter

1,591 subscribers

Samlet set kommer størstdelen af USis hjemmeside traffik fra Kina (1), USA (2) og Storbritannien. Indtil videre, har USis to mest populære historier været imod Nestles privatisering af vand. Og en artikel om hvordan det Amerikanske firma Wallmart er i gang med at bygge et supermarked ved siden af en meget vigtig mesoamerikansk kulturarv i Mexico. Den første historie havde 12,000 hits over 5 dage. Den anden havde 5,000.

Tabel 2. Oprindelse af USis hjemmeside trafik, juli-september, 2013

 

Facebook
I sammenligning med ligesindede organisationer, har USis Facebook activiteter udviklet sig pænt, med 4,754 likes: Industriall Global Union (1,125 likes); RMT (1,210 likes), TUC (4,551 likes), Justice for Colombia (414 likes), og Cuba Solidarity (1215 likes). Det er dog ret begrænset i forhold til hvad Occupy London og UK Uncut har formået at opnå på samme tid.

Tabel 3. UK Uncut og Occupy London på de sociale medier

 

YouTube

Twitter

Facebook

UK Uncut

84,713 views

58,835 followers

49,549 likes

OccupyLondon

19,404 views

39,286 followers

26,011 likes

 

Alligevel når USi ud til over 40,000 mennesker hver uge igennem sin Facebook side (USi 2013c). Statistikkerne nedenfor viser, at aldersgruppen 25-34, er den mest udbredt blandt deres brugere. Og at brugerbasen primært er lokaliseret i USA, Storbritannien, Mexico og Grækenland.   

Tabel 4. USi Facebook statistikker

 

Twitter
I sammenligning med ligesindede organisationer, har USis Twitter kanal også udviklet sig pænt med 2,638 followers: TUC Global stream (3,269 followers), IUF global union (679 followers), TSSA (956 followers), Industriall (992 followers), Justice for Colombia (703 followers), Cuba Solidarity (1,248 followers) og TUC (11,123 followers). Igen er dette dog ret begrænset i sammenligning med Occupy London og UKUncut.

YouTube
Et af de vigteste medier i USis arbejde er deres YouTube kanal. Den bliver hovedsagligt brugt til tre ting:

1) web konferencer med progressive økonomer (feks. James K Galbraith, Michael Hudson, Steve Keen og Yanis Varoufakis) som trækker størstdelen af trafikken til deres kanal. USis serie af web konferencer i kritisk økonomi forsætter med James K Galbraith, Yanis Varoufakis og Mark Blyth, forfatter af 'Austerity: The History of a Dangerous Idea”.

2) historier fra fagforeningsfolk og eksperter fra forskellige steder i verden. Indtil nu har dette inkluderet: Valter Sanches fra the Brazilian Metalworkers (CNMCUT), Tim Beaty of Teamsters (USA), Industri Energi (Norway), Rick Smith Show, Sharan Burrow fra ITUC, en IndutrialALL konference om Grækenland, Professor Steve Keen og Tahir Sema fra SAMWU

3) USis daily outrage segment, produceret af deres direktør, Andrew Brady og IT ekspert Walton Pantland. Indtil videre har deres report om protesterne i Turkiet og Brazilien været deres mest populære produktion med 2,717 views.

I løbet af de sidste 200 dage, er der blevet set omkring 290,000 minutter video, størstdelen af folk i USA og Storbritannien. Med hensyn til køn er omkring 70% af seerne men.

En Manual til de Sociale Medier
I juni 2013 udgav USi et manual om hvordan man kan bruge de sociale medier til at føre kampagner baseret på deres erfaringer. Håbet er at fagforeninger kan blive bedre til at nå ud til unge, både i og udenfor arbejdsmarkedet, og øge deres engagement i bevægelsen (AFL-CIO 2012). Manualet inholder blandt andet: fordele og ulemper ved elektronisk kampagner (feks. clicktivism, swarm organizing og kønsforskelle); et oversigt over de vigtigeste teknologier; og eksempler på best practice (USi 2013b). USi er nu i gang med at udvilke et workshop til fagforeninger i Storbritannien. 

Trade Union TV Irland og USi
I august 2013 etablerede USi og Trade Union TV Irland et partnerskab som vil fusionere deres sociale medier og web tilstedeværelse. Samarbejdet vil bidrage til en professionalisering af USis TV produktion og hjælpe med at øge deres brugerbase. Før fusionen havde Trade Union TV Irland en populær YouTube kanal med 441, 000 hits (60% af seerne var fra Irland mens 14.8% var fra England).

Fusionen er en del af deres nye strategi som fokuserer på at udvilke fire kerne kompetencer: 1) nyheder (Storbritannien og internationalt); 2) kampagner; 3) uddannelse; og 4) forskning. 

USi Kampagner
USI bidrager også til en del internationale kampagner. Her er en række af højdepunkterne fra de sidste tre måneder:

  • lancering af dokumentarfilmen Ruins i Athen[6]
  • juridisk og politisk rådgivning til Prayas[7], i samarbejde med advokat firmaet Thompsons Scotland
  • støtte til en række arbejdskonflikter, feks. 900 arbejdere på Bajaj Auto Workers i Indien.  

Støtteerklæringer
I Storbritannien har der været stor interesse i USis arbejde blandt fagbevægelsen og en del af dem er repræsenteret på deres Advisory Board[8]. Indtil videre har USi modtaget støtteerklæringer fra:BFAWU, GFTU, GMB, PCS, RMT, TSSA, UCATT, Unison og Unite.

På international plan har USi modtaget støtteerklæringer fra:

(i). CNM/CUT (Brazilian Metal Workers - 1 million medlemmer)

(ii). FISAC/CGIL (Italy – 90,000 medlemmer)

(iii). National Union of Workers (Australia – 83,000 medlemmer)

(iv). South African Municipal Workers Union (180,000 medlemmer) og Sikhula Sonke (South Africa – 5,000 medlemmer)

(v). Athens Labour Centre (250,000 medlemmer), OLME (Greek Secondary School Teachers Union – 90,000 medlemmer), POTHA (Hellenic  Entertainment Federation), Union of Employees in Chemical, Pharmaceutical, Cosmetic and Related Companies in Greece (UCBF),       Union of Employees in the National Theatre(SEETH), Diktyo Episfalos Ergazomenon kai Anergon – Network of Precarious Workers and  Unemployed, Panhellenic Association of Employees in Unremunerated Mortgage and Land Registry Offices (SYPAM).

Derudover har USi modtaget støtterklæringer fra Jimmy Reid Foundation, Red Ladder Theatre Company, Scottish Left Review, Thompsons Scotland, Thompsons Solicitors. Og modtager daglig støtte fra lokale og internationale NGOer. På kort sigt er håbet at flere fagforeninger og hovedorganisationer vil støtte USi, selvom den formelle støtte ofte må afvente fagforeningernes interne forfatningsmæssige procedurer.

USis Fremtidsudsigter
Indtil videre er USi et enestående eksempel på hvordan den Britiske fagbevægelse forsøger at bruge internettet og de sociale medier til at mobilisere internationalt. Dette kort forskningsnotat har vist, at USis kampagne platform har haft success med at opbygge en voksende brugerbase i sammenligning med ligesindede organisationer. USis væsentligste udfordring er at opretholde konsistens på tværs af de sociale medier, og vokse deres brugerbase, med begrænsede menneskelige og finansielle ressourcer. Samarbejdsaftaler med ligesindede organisationer er derfor meget vigtige for USis videreudvikling. Og indtil videre, mangler der stadigvæk støtte fra en størstdelen af fagforeninger i Europa, inklusiv Danmark og de andre nordiske lande.

Litteraturliste
AFL-CIO. (July 2012) Union Solidarity International Promotes Social Media Strategy to Engage Younger Workers.
Castells Manuel et al. (2012) Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age, Cambridge: Polity Press.
Chomsky Noam (2012) Occupy, First Zuccotti Park Press.
Geelan Torsten (2013) Union Solidarity International, Transfer: European Review of Labour and Research, 19 (3): 419-424.
Taylor et al. (2011) Occupy: Scenes from Occupied America, London: Verso.
Union Solidarity International (2013a) Annual Review 2012-2013.
Union Solidarity International (2013b) Using Technology to Organise - a guide for trade union activists.
Union Solidarity International (2013c) Advisory Board Report, July-Sept 2013.


[1] Occupy London er en del af den internationale social bevægelse Occupy (se Taylor et al. 2011; Chomsky, 2012). Deres hjemmeside er: http://occupylondon.org.uk

[2] UKuncut er en national græsrods organisation der forsøger at fremhæve alternativer til regeringens nedskæringer. Deres hjemmeside er: http://www.ukuncut.org.uk

[3] http://usilive.org/

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Flipboard

[5] http://www.thisismyjam.com

[6] http://www.keeptalkinggreece.com/2013/09/14/ruins-chronicle-of-hiv-witch-hunt-documentary-on-hiv-criminalization-by-zoe-mavroudi/

[7] en.wikipedia.org/wiki/Prayas

[8] USis Advisory Board har repræsantanter fra: the Fire Brigades Union (FBU), the Public and Commercial Services Union (PCS), the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), the British Trade Union Congress (TUC), ASLEF, BFAWU, GFTU, GMB, ITF, TSSA, UCATT, Unite, War on Want, Mass1, og akademikere Jan Toporowski, Richard Murphy og Keith Ewing.