Kritisk Debat

Kritisk Debat

 



Aktuelt nummer : 16. årgang, juni-2019

 

 

 

 

 

Spidsartikel

Modvækst : en teori om radikal overflod.

 

Efterhånden som klimakrisen forværres, og de kulstofbudgetter, der er fastlagt i Parisaftalen, krymper, er klimaforskere og økologer i stigende grad begyndt at opfatte økonomisk vækst som et problem. Vækst styrker behovet for energi og gør det betydeligt vanskeligere – og sandsynligvis umuligt – at overgå til ren energi hurtigt nok til at forhindre en potentielt katastrofal global temperaturstigning.

Læs mere »


Politik og økonomi



Systemkritik



Fagbevægelse og arbejdsmarked



Hverdagsliv og modstandsformer



Internationalt



Anmeldelser



Debat



Kritisk Debat's bankkonto : 53870425827 reg.5387

Næste nummer udkommer 15. april 2020