Kritisk Debat

Kritisk Debat

 



Aktuelt nummer : 15. årgang, juni-2019

 

 

 

 

 

Mandagskommentar

Fortsat handelskrig USA-Kina ?

 

De to præsidenter, Donald Trump og Xi Jinping , skal mødes på den kommende G-20 samling, som finder sted i Tokyo i dagene 26-29. juni.
Som led I den igangværende handelskrig mellem de to lande, har den amerikanske regering allerede lagt 25 % told på importvarer fra Kina svarende til 250 milliarder dollars.

Læs mere »

Spidsartikel

Modvækst : en teori om radikal overflod.

 

Efterhånden som klimakrisen forværres, og de kulstofbudgetter, der er fastlagt i Parisaftalen, krymper, er klimaforskere og økologer i stigende grad begyndt at opfatte økonomisk vækst som et problem. Vækst styrker behovet for energi og gør det betydeligt vanskeligere – og sandsynligvis umuligt – at overgå til ren energi hurtigt nok til at forhindre en potentielt katastrofal global temperaturstigning.

Læs mere »

Leder

Stemningsopbrud

 

Resultatet af folketingsvalget er både herhjemme og i udlandet i medierne blevet udlagt som en markant rød valgsejr. Den vurdering holder ikke for en nærmere prøve. Det kommer nærmere de faktiske forhold at tale en vandring fra højre ind mod den borgerlige midte og i mindre omfang over midten til Socialdemokratiet.

Læs mere »


Fagbevægelse og arbejdsmarked



Hverdagsliv og modstandsformer



Internationalt



Anmeldelser



Næste nummer udkommer 15. december 2019